Najlepšie poisťovne trupu poistenia podľa ľudí a odborníkov

>

V skutočnosti, auto poistenie zohráva veľkú úlohu pre každého majiteľa auta. Pri výbere politiky sa vlastník vozidla chráni pred finančnými nákladmi v prípade určitých poistných situácií. Mohli by to byť nehody, nehody, pád niektorých predmetov, nehody, únosy, hacky atď.

auto pod ochrannou casco

Poistenie bude chrániť majiteľa vozidla v prípade nehody

Каждая страховая компания обязуется предоставить выплаты по страховке. И чем лучше будет организация, тем больше шансов у автовладельца получить положенную компенсацию в полном объёме.Читать далее о лучших страховых компаниях КАСКО-->

Koncepcia ratingových poisťovní

Прежде чем озвучить rating poisťovní КАСКО, необходимо разобраться, что это такое и какую организацию можно считать хорошей.

Rating SC (poisťovne) pre trup je indikátorom spoľahlivosti. Iba špecializované organizácie vykonávajúce hodnotenia a monitorovanie môžu prideliť rating firmám. Ak hovoríme o Rusku, hlavným hodnotiteľom je Expert RA.

Prečo je toto hodnotenie spoľahlivosti nevyhnutné pre motoristov? Priemerný majiteľ automobilu zriedkakedy premýšľal o tom, ako spoľahlivý je tento alebo ten SK. Je pre neho dôležité nájsť najlacnejšiu politiku, aby sme za to neplatili moc. V praxi však skutočne spoľahlivé spoločnosti môžu mať značný vplyv na osud auta a jeho majiteľa.

Если говорить простым языком, то в плане КАСКО rating poisťovní наглядно показывает, насколько велика вероятность получить компенсацию при возникновении страхового случая.

Preto pred výberom poisťovacích spoločností KASKO sa uistite, že ste sa pýtali na ich hodnotenie spoľahlivosti.

Hodnotiace organizácie

Úroveň spoľahlivosti poisťovateľa nie je určená len tak, podľa recenzií zákazníkov alebo iných metód. Existujú dve hlavné organizácie, ktoré monitorujú IC v Rusku a identifikujú najlepšie poisťovne pre poistenie trupu.

 1. Expert RA. Toto je hlavná ratingová agentúra. Spoločnosť pôsobí od roku 1997. Priradený rating sa určuje v závislosti od prognózy týkajúcej sa výkonu poisťovne jej záväzkov voči klientovi. Hodnotenie najlepších poisťovateľov sa rozdeľuje nielen na základe aktuálnej pozície spoločnosti na trhu, ale aj z hľadiska pravdepodobnosti bankrotu alebo budúceho vývoja.
 2. NRA. Ďalšia nezávislá hodnotiaca organizácia, ktorej práca sa začala v roku 2006. Spoločnosť určuje ukazovatele spoľahlivosti založené na informáciách, ktoré dobrovoľne poskytuje poisťovňa ratingovej agentúre. To znamená, že hodnotenie IC je pridelené v závislosti od želania zákazníkov.
čo stakhovaya je lepšie

Ako určiť spoľahlivosť poisťovateľa

Funkcie odhadu

Hodnotenie poisťovacích spoločností pre poistenie trupu sa vykonáva s prihliadnutím na štúdium týchto parametrov:

 • finančná pozícia;
 • finančná výkonnosť;
 • analýza dostupnej dokumentácie;
 • priamy rozhovor s vedením IC, atď.

Následne sa informácie dôkladne spracujú a potom sa podrobia partnerskej revízii.

Je dôležité pochopiť, že poisťovňa má právo odvolať sa proti predbežnému odbornému rozhodnutiu odhadcov. Konečné hodnotenie je založené na zmenách vykonaných poisťovateľom.

Informácie môžu byť zverejnené z oficiálnych zdrojov. Ak však zákazník nechce, vyhodnocovacie údaje sa nerozdeľujú.

Spoločnosti bez ratingu

Spoľahlivosť nie je priradená všetkým poisťovniam. Preto sa často vyskytujú otázky, ktoré IC sú skutočne spoľahlivé, ak nemajú rating.

V skutočnosti mnoho skupín poisťovní nemá zodpovedajúce hodnotenie. Je to spôsobené niekoľkými faktormi.

 1. Vysoké ocenenie. Odhad špecializovaných agentúr stojí za peniaze, ktoré musia samotní poisťovatelia zaplatiť. Nie všetky poisťovne si môžu dovoliť platiť za tieto služby. Ide o väčšinu najmenších firiem.
 2. Spoločnosti, ktoré vykazujú negatívne trendy v platbách KASKO, nemajú záujem o to, aby im hodnotitelia priraďovali rating. Nízke hodnotenia môžu nepriaznivo ovplyvniť reputáciu a počet zákazníkov.
 3. Netrhové poisťovne, ktoré pôsobia v úzkom okruhu zákazníkov, nevyžadujú rating. Ak IC nebude rozšíriť sféru vplyvu, to znamená, zvýšenie klientskej základne, potom potreba ratingu zmizne.

klasifikácia

Majitelia automobilov, ktorí uvažujú o tom, ktorú poisťovňu si vyberú, sa spoliehajú na oficiálne údaje od odhadcov z Veľkej Británie. Expert RA má vlastnú špecializovanú klasifikáciu.

poistenie rizík

Pozícia v ratingovej hodnote poisťovne závisí od úrovne spoľahlivosti

V závislosti od úrovne spoľahlivosti poisťovne môže byť priradená hodnota od D do A ++. Klasifikácia má svoje vlastné charakteristiky:

 1. Rating D znamená, že IC je v konkurze alebo už začal formálny konkurz.
 2. S hovorí o nízkej bonite. To znamená, že organizácia nemôže plniť svoje povinnosti voči klientovi vôbec alebo ich vôbec nevykonáva.
 3. C + a C + + priradzujú integrované obvody s veľmi nízkou reputáciou a nízkou bonitou. Spoločnosti s ratingom C + sa vyznačujú pravidelnými faktami, že si nesplnili svoje povinnosti voči zákazníkom. A v prípade C ++ môže mať klient vysokú pravdepodobnosť, že poisťovateľ nebude plniť svoje záväzky.
 4. Hodnoty od B do B ++ naznačujú uspokojivú, pomerne spoľahlivú firmu. Okrem toho v prípade B ++ pravdepodobnosť zlyhania bude zanedbateľná a najčastejšie spôsobená finančnou nestabilitou.
 5. A dať spoločnostiam vysokú spoľahlivosť. Makroekonomické faktory môžu zároveň ovplyvniť miery platenia.
 6. A + je pridelený poisťovateľovi s veľmi vysokou úrovňou spoľahlivosti. Ak je CASCO v spoločnosti s takýmto ratingom, je veľmi pravdepodobné, že poisťovateľ plní svoje záväzky v plnom rozsahu. Porušenia záväzkov sú zriedkavé.
 7. A ++ znamená, že IC je veľmi spoľahlivý. Spoločnosti dôsledne platia za poistné udalosti. Nemusí to ani ovplyvniť pokles ekonomiky v krajine alebo nepriaznivé predpovede v oblasti poistenia vozidla.

Prax ukazuje, že firmy s najvyššími odhadmi platieb KASKO, aj keď majú zaručené splnenie svojich záväzkov, ale ich politiky sú dosť drahé.

Aby sa neohrozilo s vybranou organizáciou a aby sa nestretli negatívne dôsledky analýzy poistnej udalosti, minimálny rating by mal byť B podľa klasifikácie expertnej agentúry Expert RA.

rating poisťovní

Zľavy na nové autá! Ziskový úver z 9,9% splátok 0% adom.ru Rozmanitosť poisťovní ponúkajúcich CASCO

V súčasnosti vedúce poisťovne v oblasti poistenia trupu sú:

 • Rosgosstrakh;
 • Ingosstrach;
 • Sogas;
 • alfa;
 • RESO;
 • súhlas;
 • Renaissance;
 • FAC;
 • VTB;
 • MAX.

Voľba majiteľov áut

Je pozoruhodné, že dosť často sa výber majiteľov automobilov nezhoduje s odhadmi, ktoré vydali hodnotiace organizácie.

Потому владельцы транспортных средств преимущественно ориентируются на народный rating poisťovní.

Je dôležité si uvedomiť, že tým, že uprednostňujete najlepšieho poisťovateľa, z hľadiska národného ratingu nezaručujete plnú spoľahlivosť. Je to spôsobené tým, že národné hodnotenie je relatívnym konceptom. Je založený na subjektívnom názore spotrebiteľov, je zostavený predovšetkým na základe recenzií na internete.

V skutočnosti sa zohľadňuje negatívna a pozitívna spätná väzba. Existuje však dôležitý odtieň. Prax ukazuje, že negatívne prehľady prevažujú nad pozitívnymi. Toto je obvyklá ľudská psychológia. Ak je majiteľ vozidla úplne spokojný s vybranou poisťovňou, nechce o ňom písať v recenziách.

Ale keď je klient nespokojný s prácou poisťovateľa, rozhodne sa o tom chce rozprávať. Odtiaľ a dominancia negatívnych reakcií v porovnaní s pozitívnymi.

Hodnotenie ľudí vychádza z posúdenia kvality a úrovne zákazníckej služby, parametrov spokojnosti s podmienkami a sumami platieb v prípade poistnej udalosti. Tiež zákazníci, to znamená majitelia vozidiel, sú vysoko oceňovaní poisťovacími spoločnosťami, ktoré sú ochotné nájsť kompromisy a ponúkať výhodné podmienky spolupráce.

Z toho môžeme konštatovať, že národné ratingy nám umožňujú vyhodnotiť klady a zápory konkrétneho poisťovateľa, aby sme dali vlastné hodnotenie na základe skúseností iných klientov. Štátny rating však nemôže úplne odhaliť skutočný stav vecí v poisťovni.

čo casco vybrať

Národný rating CASCO nezaručuje 100% spoľahlivosť.

V súčasnosti sú najlepšie platobné spoločnosti CASCO podľa národného ratingu:

 • Alpha Insurance;
 • Antal;
 • súhlas;
 • UralSib;
 • Liberty;
 • Zetta;
 • Tinkoff;
 • RESO.

Nijaké výbery

Odborníci odporúčajú venovať pozornosť niekoľkým kľúčovým bodom, pokiaľ ide o výber poisťovne pre poistenie trupu majiteľom vozidiel.

 1. Koľko klientov v poslednej dobe prilákalo organizácii a ktoré prispieva k veľkému prílevu nových majiteľov automobilov. Niektoré firmy vykonávajú akcie, ktoré sú spoločným trikom na rozšírenie ich zákazníckej základne.
 2. Hodnotenie. Musíte hľadať skutočné recenzie o nezávislých zdrojoch. Poisťovatelia často prísne umiernia svoje vlastné webové stránky, odstraňujú to, čo sa im nepáči a ponechajú len pozitívne recenzie. Takže potenciálni zákazníci môžu mať chybný názor, že spoločnosť funguje dokonale a nemá žiadne zjavné nevýhody.
 3. Zlyhanie. Môžete zistiť, koľko v poslednej dobe poisťovateľ vydal zlyhania pre poistné udalosti a ako sú spravodlivé. Ak spoločnosť pravidelne odmieta, znamená to pokles úverovej bonity alebo banálnej nečestnosti. Odmietnutím Spojeného kráľovstva sa snažíme ušetriť peniaze a nie byť v konkurze.
 4. Licenciu. Každá IC musí mať platnú licenciu. Ak uplynie čoskoro, je lepšie sa s týmito firmami nekontaktovať.
 5. Hodnotenie. Hodnotenie je len jedným z nástrojov pre konečný výber poisťovateľa a nie je hlavným ukazovateľom.

Ako vidíte, rating poisťovní hrá dôležitú úlohu a môže významne pomôcť pri výbere správnej poisťovne pre poistenie trupu pre majiteľa vozidla. Nezabudnite na ľudský faktor. Firma môže mať pomerne vysoké ratingy, ale odborníci v rôznych pobočkách poisťovne môžu úmyselne podhodnotiť náklady na poistné plnenia alebo robiť iné manipulácie zamerané na podvádzanie alebo minimalizáciu kompenzácie klientovi.

Napíšte do komentárov svoje dojmy o práci poisťovní na poistenie trupu, o vašich vlastných vodcoch v tomto segmente ao tom, čo si vyberiete.

Nezabudnite sa prihlásiť a povedať o nás svojim priateľom!

LEAVE ANSWER