Poisťovňa kasko obsahuje platby

Často sa vyskytujú situácie, keď počas nehody vinník nehody nemá politiku CTP. Po nehode sa ukáže, že vlastník zraneného vozidla má CASCO, potom páchateľ nehody vzdychá s úľavou, pretože poistenie zaplatí poškodenému všetky škody.

Poisťovňa KASKO

Predbežný postup

Rok, dva roky po nehode, môže iniciátor úrazu dostať list od poisteniaPoisťovňa KASKO Spoločnosť CASCO, ktorá uhradila straty poškodenej strane so žiadosťou o náhradu trov konania. Takýto nárok bol nazvaný "subrogácia". Význam "subrogácie" spadá pod nariadenie článku 965 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie a znamená, že poisťovatelia majú plné dôvody na vrátenie finančných prostriedkov vyplatených klientovi od osoby zodpovednej za nehodu. V liste pred súdom poskytuje poisťovňa možnosť dobrovoľne platiť náhradu škody. Skúsený právnik zo strany dlžníka sa môže dohodnúť na splátkach alebo dokonca znížiť výšku dlhu. Pohľadávka poisťovateľa musí byť riadne vykonaná a musí obsahovať kompletný balík potrebných dokumentov, inak bude požiadavka neopodstatnená.

Požadované dokumenty, ktoré majú poskytnúť poisťovatelia:

  • dokument, ktorý uvádza náklady na škodu (preukaz o preverení prepravy s popisom škody a originálnych fotografií, výpočet opravy a platobný doklad);
  • doklad potvrdzujúci stupeň viny v prípade nehody (osvedčenie o udalosti, rozhodnutie o porušení alebo súdny príkaz);
  • dokument, ktorý uvádza nárok na nárok (kópia vyhlásenia poistenca o čase poistnej udalosti, kópiu TCP vozidla, kópiu poistky a platobný doklad).

Adekvátni poisťovatelia neočakávajú zbytočné súdne spory, pretože je výhodnejšie zmeniť svoju pozornosť na iných klientov.

Súdny príkaz

Poisťovňa KASKO

Ak ide o súd, najprv musíte venovať pozornosť načasovaniu. Je potrebné vedieť, že každý prípad má lehotu na podanie žiadosti o subrogáciu od okamihu nehody až do troch rokov. Ale aj keď sa úradníci KASKO odvolali na súd neskôr, neznamená to, že im bude súdne konanie zamietnuté. Vo väčšine prípadov, ak neexistuje iniciátor nehody, súd rozhoduje v prospech poistenia.

Pozri tiež: Časté poruchy v Mazde 3 MPS

Poisťovňa KASKO

Ak chcete použiť ustanovenie zákona vo váš prospech, musíte to prehlásiť pred súdom pred súdom. Pri predkladaní dokumentov súdu poisťovne niekedy žiadajú nadmerné množstvo škôd. V tomto prípade musí dlžník overiť všetky dokumenty poskytnuté navrhovateľom.

V tejto situácii sa kontrolujú nasledujúce zápasy:

  • Nezobrazujú sa žiadne ďalšie časti;
  • či boli vykonané opravné práce, ktoré nezodpovedajú poškodeniu;
  • možno niekoľko náhradných dielov zakúpených niekoľkokrát;
  • Cena zodpovedá skutočným nákladom na diely?

Príslušný súdny odborník ľahko spochybní zistené nezrovnalosti, čo pomôže výrazne znížiť rozsah škôd.

LEAVE ANSWER