Zoznam vozidiel spadajúcich pod luxusnú daň v rokoch

Štát sa usiluje o prerozdelenie príjmov pre rôznych občanov. Viac bohatý obyvatelia krajiny podľa tejto schémy platia veľkú sumu do rozpočtu pri nákupe prvotriedneho tovaru. Medzi tieto produkty patria luxusné autá.

Podľa súčasného zákona je pri kúpe určitých značiek automobilov majiteľ vozidla povinný zaplatiť luxusnú daň z áut. Existuje špecifický zoznam schválený ročne pre niekoľko tried automobilov.

obsah

  • 1 Kto platí
  • 2 Ako platiť
  • 3 Zvýšenie zoznamu
  • 4 Minimalizácia nákladov
  • 5 Zaujímavé fakty

Kto platí

Hlavnou hodnotiacou charakteristikou sú náklady na stroj a jeho model. Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu vrátane automobilov uvedených na zozname je viac cenovo orientované. Musí prekročiť 3 milióny rubľov, aby sa model stal "luxusným" podľa noriem ministerstva.

koľko zaplatiť luxusnú daň za autá

Treba poznamenať, že zoznam vozidiel spadajúcich pod luxusnú daň v roku 2015 bol 189 jednotiek a v roku 2016 sa toto číslo zvýšilo na 280 jednotiek.

Takéto zmeny sa plánujú každoročne. Takisto je možné vylúčiť modely z tohto zoznamu, ale zatiaľ neexistovali žiadne precedensy.

Ako platiť

Zákon stanovuje, že ak auto stojí viac ako 3 milióny rubľov, majiteľ musí zaplatiť sumu vypočítanú pomocou určitého vzorca. Záverečná platba závisí aj od roku výroby. Pri výpočte sa používa rastúci faktor.

Výpočet luxusnej dane - násobiace faktory:

koľko je luxusná daň z áut

Zvýšenie zoznamu

Počet vymenovaných vozidiel sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšil o niekoľko desiatok. Takýto nárast bol spôsobený inflačným skokom. To znamená, že autá, ktoré boli nedávno ocenené na menej ako 3 milióny rubľov, sú teraz na zozname ministerstva.

ako sa vypočíta luxusná daň z automobilov

Jedným z prvých modelov, ktoré sa dostali do segmentu prémiových cien, bol Mercedes E300. Teraz pri kúpe majiteľa vozidla je povinný zaplatiť luxusnú daň z áut. Zásah bol v tomto prípade výlučne v dôsledku nárastu kurzových rozdielov.

Pozri tiež: Prečo auto poháňa veľa benzínu

Ako príklad uvádzame výpočet dane z tohto auta pre Moskvu. Základnými údajmi sú objem elektrárne 3498 cm3, vydanie roku 2015 a cenový rozsah 3 milióny rubľov. V prípade bežného výpočtu bude suma 18,759 rubľov a kvôli zvýšenému koeficientu 1,5 bude v skutočnosti potrebné vrátiť 9 tisíc rubľov viac.

ktorý zaplatí luxusnú daň z automobilov

Potrebujete vedieť, že dopravná daň je vyplatená v nasledujúcom kalendárnom roku po jej akruálii.

Preto v roku 2015 zaplatia majitelia automobilov v roku 2016 a do roku 2016 sa platba uskutoční v roku 2017.

Minimalizácia nákladov

Majitelia automobilov môžu ušetriť za zaplatenie luxusnej dane z vozidla. Toto sa uskutoční opätovným zaregistrovaním stroja v regióne s menej základnými parametrami, pretože samotná daň závisí aj od oblasti registrácie.

Aj vek vozidla, pre ktorý je zvýšený koeficient, je dôležitý. Staršie auto, tým menej za to budete platiť. Významný rozdiel nastáva po 3-5 rokoch prevádzky.

čo začína zoznam vozidiel spadajúcich pod luxusnú daň v roku 2015

Úplný zoznam si môžete stiahnuť na linke: Luxusné autá

Existuje aj niekoľko kategórií občanov, pre ktorých sa neuplatňuje prírastková sadzba. Kritérium by ministerstvá nemali tieto osoby platiť nadmerne:

  • zdravotne postihnutých alebo dôchodcov;
  • hrdinov sociálnej práce alebo Sovietskeho zväzu;
  • majitelia troch alebo viacerých závislých osôb;
  • občania, ktorí majú poriadok slávy alebo poriadok Lenina.

Môžete sa dostať do kategórií sami ľubovoľne, alebo môžete znova zaregistrovať auto pre hotovú dôchodcu alebo nosič objednávky.

Zaujímavé fakty

Aktualizované zoznamy nezahŕňali také autá ako Maybach a Porsche Cayman. Pravdepodobne najdôležitejšou záležitosťou je to, že základné vybavenie ešte nedosiahlo obľúbenú postavu troch miliónov rubľov. Je však ťažké nájsť tieto autá niekde v krajine výlučne v základnom súbore. Dokonca aj legendárny model Toyota Land Cruiser 200 sa nedostal do zoznamu.

Pozri tiež: Koľko je najdrahšie auto na svete

Pozitívnym riešením by mohlo byť zníženie dane pre hybridné automobily. Koniec koncov, väčšina z nich má vysoké náklady. Minimalizácia dane za takéto stroje by priniesla prínos pre ekológiu krajiny.

LEAVE ANSWER