Aké je minimálne obdobie registrácie ctp?

Pomocou povinného poistenia občianskoprávnej zodpovednosti sa štát snaží zlepšiť vzťahy medzi užívateľmi ciest v prípade nehody s poškodením. Poisťovne by v takejto situácii mali riešiť kompenzáciu.

Existujú špeciálne podmienky pre registráciu tohto typu poistenia vozidla, ale nie každý vie, akú minimálnu dobu môžete vydať CTP. V skutočnosti sú v týchto vzťahoch pojmy obdobie zákazky a doba používania vozidla. Tieto pojmy budeme riešiť.

obsah

  • 1 Definícia rôznych období
  • 2 Trvanie programu OSAGO
  • 3 Trest za porušenie podmienok CTP
  • 4 Záver

Definícia rôznych období

Aby bolo možné správne stanoviť akékoľvek podmienky používania povinného dopravného poistenia, je potrebné vedieť, že v Rusku existuje niekoľko kategórií vozidiel, ktoré majú byť poistené.

za aké minimálne obdobie je možné vydávať poistné zmluvy s nízkymi nákladmi

Rozdelenie sa uskutočňuje podľa regionálnej príslušnosti:

  • ktorá je registrovaná v Ruskej federácii;
  • automobilová doprava dlhodobo vstúpila na územie Ruskej federácie;
  • tranzit cez územie Ruskej federácie ďalej.

Pre autá, ktoré majú ruskú registráciu a bežné čísla, je minimálna doba poistenia pre CTP 3 mesiace.

Kratšia doba poistenia zodpovedá menšej čiastke platby. Táto závislosť však nie je proporcionálna. Rôzne obdobia majú svoj vlastný koeficient. Napríklad, ak chce vlastník vozidla vydať minimálnu lehotu na registráciu CTP za tri mesiace, zaplatí polovicu ceny vo výške 0,5.

Ak existuje túžba ušetriť a využiť poistenie na 6 mesiacov, celková ročná suma sa vynásobí 0,7. Úspora v tomto prípade bude teda 30%. Výpočet sa uskutočňuje podľa tabuľky koeficientov.

Ak vezmeme do úvahy koeficienty, možno vidieť, že pri kratšom poistnom období bude každý deň používať vozidlo viac ako za plnú platbu za rok.

Pri kúpe CTP na niekoľko mesiacov môže vlastník vozidla "kúpiť" zvyšný čas vcelku alebo čiastočne, pričom vezme do úvahy už vynaložené peniaze. Znamená to, že 0,7 nákladov na politiku za prvých 6 mesiacov môžete do šiestich mesiacov pridať 30% zvyšnej sumy a pokojne dosiahnuť druhých 6 mesiacov.

Pozri tiež: Znaky zakazujúce parkovanie: pokrytie

aké je minimálne obdobie registrácie CTP

Čiastočné poistenie je možné distribuovať počas celého roka v primeraných obdobiach. Po zaplatení po dobu 6 mesiacov si vyberieme vhodný čas, napríklad pár mesiacov na jar, pár v lete a zvyšok na jeseň.

Trvanie programu OSAGO

V prípade vozidiel registrovaných v zahraničí a vstupujúcich na krátke obdobie do dvoch týždňov je povinný kúpiť povinnú CTP po dobu 5-15 dní. V opačnom prípade bude majiteľovi uložená pokuta.

Pre vozidlá v režime tranzitu je povinná lehota 20 dní. V opačnom prípade musí auto buď opustiť územie Ruska, alebo formalizovať štandardnú verziu poistnej zmluvy CTP za podmienok, ktoré zodpovedajú príslušnému vozidlu.

Trest za porušenie podmienok CTP

Existujú dva typy pokút pre používateľov. Obaja sú finančné. Pre absenciu CTP od vodiča bude cestný inšpektor požadovať zaplatenie pokuty 800 rubľov. Ak zásada znamená používanie auta v určitej dobe a majiteľ vozidla vystúpil do auta mimo tohto obdobia, potom bude pokutu 500 rubľov.

aké je minimálne obdobie, počas ktorého môžete OSAGO rýchlo získať

Inšpektori automobilov majú právo potrestať takéto trestné činy aspoň na každom priesečníku. Preto v niektorých prípadoch, vydanie CTP bude lacnejšie, než pravidelne platiť pokuty.

záver

Vytvorenie politiky na kratšie obdobie ušetrí trochu financií. Suma a termín však nebudú v priamom pomere. Môžete tiež zaplatiť za zásielku čiastočne a platiť za zmluvu navyše tri alebo šesť mesiacov.

LEAVE ANSWER