Ako skontrolovať auto na zatknutie v dopravnej polícii

Často prichádzajú prvé vozidlá motoristov "s ním". V takýchto prípadoch je potrebné vzhľadom na aktuálnu transakciu venovať maximálnu pozornosť a opatrnosť. Predpokladom je vykonať všetky druhy kontrol, ktoré dokážu preukázať zákonnosť nákupu.

Podvodníci sa medzi predajcami môžu stretnúť, preto odporúčame, aby vozidlo bolo zatknuté podľa čísla štátu. Pre tento postup sa používajú jednoduché algoritmy. V tomto prípade majiteľ nemusí dokonca ani vyradiť autá z registra. V určitých prípadoch môže kupujúci čeliť nežiaducim faktorom, napríklad vozidlo je zahrnuté do základne zatknutého vozidla.

obsah

 • 1 Súčasné predpisy
 • 2 Zatknutie za dlh
 • 3 Zadanie údajov
 • 4 Problémy s zatknutým vozidlom
 • 5 Spôsoby kontroly

Súčasné predpisy

Stojí za to vedieť, či je automobil zatknutý. Postup zadržania sa vykonáva na základe zavedených predpisov:

 • vozidlo občanov s finančnou zadĺženosťou spadá pod tieto sankcie (zákon o exekučnom konaní, článok 80);
 • vzniknú problémy, keď sa nevyplatia daňové povinnosti (článok 77, daňový poriadok Ruskej federácie);
 • v priebehu výkonu občianskoprávnych nárokov na výkon rozsudku súdu (§ 151 Trestného poriadku Ruskej federácie);
 • keď sa porušuje postup pri dovoze vozidla zo zahraničia, nedochádza k prevodu daňovej alebo colnej povinnosti na rozpočet, dovážaný zakázaný tovar (zákon o colnej regulácii Ruskej federácie).

ako skontrolovať auto na zatknutie v dopravnej polícii

Skutočná kontrola vozidla za zatknutie dopravnej polície dokáže identifikovať dôvody, ktoré nie sú spojené len s vozidlom, ale aj s vodičom. Vo väčšine týchto situácií je administratívny kódex spojený:

 • Odstránenie vodiča od vedenia vozidla pri zisťovaní jeho intoxikácie. Vozidlo je poslané do trestného priestoru a majiteľovi vozidla je uložená pokuta (článok 12.8 časť 1).
 • Pri identifikácii riadenia vozidla bez licencie môže byť auto poslané do trestného priestoru a vodič je povinný zaplatiť sumu určenú zákonom (článok 12.7h.2).
 • Nedodržanie pravidiel parkovania alebo zastavenia môže byť potrestané zadržaním vozidla (čl.12.16 h.5.6).

Vo väčšine prípadov však môže vodič vrátiť vozidlo v deň uloženia sankcií. Stačí stačiť platiť za odťahové služby a zaplatiť pokuty.

Zatknutie za dlh

Najčastejším negatívnym bremenom pri transakciách s automobilmi je zatknutie hnuteľného majetku zo strany súdu za nesplatené dlhy. Toto sa vykoná po tom, ako je vlastník uznaný ako dlžník. Dôvody sú nasledovné:

 • Potvrdený dlh voči inej osobe. V priebehu súdneho konania je potrebné mať k dispozícii doklady o stanovenej výške.
 • Existuje dlh voči banke (spotrebiteľský úver, atď.). Keď finančné inštitúcie nemajú príležitosť rokovať s dlžníkmi, vypracuje sa vyhlásenie o pohľadávke. Najčastejšie sudcovia používajú také opatrenie ako zatknutie majetku dlžníka.
 • Finančné záväzky vznikajú vládnym agentúram. Vlastníctvo občana je zatknuté rozhodnutím napríklad colnej správy. K tomu dôjde vtedy, keď je vozidlo nesprávne dovezené do Ruskej federácie.

Je to dôležité! Vozidlo môže byť založené v banke alebo inej organizácii.

Takéto prípady sa neuskutočňujú vždy na súde, keďže strany sa snažia vyriešiť túto otázku bez účasti tretích strán. Cesta je často situácia:

 • predĺženie platnosti zmluvy;
 • bezúročné dovolenky;
 • reštrukturalizáciu alebo meškanie;
 • refinancovanie.
Pozri tiež: Nenechal som ujsť chodca: aký je trest?

kde ubehnúť auto za zatknutie súdnych exekútorov

Dlžník môže vrátiť celú sumu a potom sa veriteľ zaväzuje odstrániť všetky pohľadávky. V opačnom prípade bude vozidlo stiahnuté a po krátkej dobe bude vyzdvihnuté na aukciu sľubov. Prijaté prostriedky idú na splatenie.

Zákon o exekučnom konaní umožňuje používať algoritmus pre auto:

 • súd rozhoduje o reštriktívnych opatreniach vo vzťahu k vozidlu;
 • dokument je presmerovaný na dopravnú políciu;
 • kópia žaloby je zaslaná žiadateľovi;
 • vozidlo je prevedené na predaj;
 • Výnosy sú pripísané na zriadený účet.

Všetky úkony vydané v tomto čase sú prevedené na súdnych vykonávateľov. Označujú skutočný stav vozidla s opisom možných chýb alebo poškodení.

Zadávanie údajov

Pred zistením, či je vozidlo zatknuté alebo nie, je potrebné určiť miesto, kde sú tieto informácie centrálne vyčerpané. Tradične sa údaje zadávajú do jedinej databázy automobilových čísel, ktorú spravuje dopravná polícia. Osvedčené kópie dokladu o zatknutí sa zasielajú nielen inšpektorátu cestnej prepravy, ale aj exekútorom.

ako zistiť auto v zatknutí alebo nie

Súčasná databáza obsahuje údaje výhradne pre tie vozidlá, pre ktoré už boli prijaté rozhodnutia, a úplnú žiadosť o zadanie informácií bola predložená dopravnej polícii. Kým konečné rozhodnutie neexistuje, údaje o vozidlách sa neuverejňujú.

Problémy s zatknutým vozidlom

Je potrebné vziať do úvahy, že medzi zatknutím automobilu a zavedenými obmedzeniami pri registrácii existuje legálne vyhľadávanie v lete. Počas zastavenia nemôže byť vodičovi umožnené riadiť údaje o vozidle. Obmedzením zavádzajú súdni vykonávatelia právny štát, ktorý je relevantný, ak nie je možné včasné zatknutie.

В процессе заключения сделки необходимо грамотно подойти к оформлению и составлению договора. Если нет полной уверенности в легальности авто, то стоит подумать, ako skontrolovať auto na zatknutie v dopravnej polícii. Ведь госорганы вправе отказать в перерегистрации машины, если она находится в «подвешенном» юридическом статусе. На результат не повлияет даже факт передачи полной суммы за авто продавцу.

Pozrite tiež: Trasy kruhových objazdov: pravidlá premávky

Spôsoby kontroly

Najobľúbenejšie možnosti sú kontroly prostredníctvom základne dopravnej polície alebo súdnych exekútorov. Môžete rýchlo vraziť auto na zatknutie súdnych exekútorov, pretože táto služba sa zaoberá vykonávaním súdnych rozhodnutí. Táto služba zhromažďuje aktuálne informácie o aktuálnych predpisoch. Pre informáciu musíte podať oficiálnu žiadosť od jednotlivca. V reakcii na to zamestnanci poskytujú podrobné informácie o vozidle vrátane prítomnosti / neprítomnosti zatknutia a možných príčin tejto udalosti.

Z údajov dopravnej polície je možné získať údaje dvomi spôsobmi. Každá možnosť závisí od toho, ako ste požiadali štátnu agentúru: osobne alebo prostredníctvom internetu. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce parametre:

 • pridelené číslo štátu vozidla;
 • značka a model vozidla;
 • aktuálne informácie o VIN kóde alebo inom platnom označení.

Pri prístupe na internet budete musieť prejsť na adresu http://www.gibdd.ru/. V hornej časti vyberte tlačidlo s podpisom "Kontrola auta". Ďalej vyplňte všetky požadované polia. Za prítomnosti existujúcich obmedzení služba okamžite vydá informácie.

Treba poznamenať, že virtuálna služba môže pracovať s určitým časovým oneskorením, pretože na prenos údajov z exekútorov na službu dopravnej polície potrebuje nejaký čas. Ak nedávno došlo k zatknutiu, informácie sa ešte nemusia zadať do databázy. Odporúča sa niekoľko dní pozastaviť a opätovne skontrolovať on-line, aby získali presné informácie.

LEAVE ANSWER