Jemné pre detskú sedačku

Podľa oficiálnych štatistík príčinou úmrtia u 80% detí pri veľkej havárii je zanedbávanie bezpečnostných pravidiel rodičmi. Jednoducho povedané, v aute neboli žiadne špeciálne obmedzenia alebo dieťa nebolo jednoducho upevnené. Pokuta za absenciu detskej sedačky bola zavedená na začiatku roka 2007 a práve kvôli nedávnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa trest za porušovateľov zvýšil na veľmi hmatateľné rozmery.

obsah

  • 1 Nuance legislatívy
  • 2 Klasifikácia retenčných mechanizmov
  • 3 Čo robiť, ak napíšete pokutu
  • 4 Situácia z rôznych strán
  • 5 Pozrime sa na to

Nuance legislatívy

Až do septembra 2013 bola pokuta za nedostatok potrebného obmedzenia rovná zotaveniu za nepoužívanie bezpečnostných pásov a dosahovala 500 rubľov. Práve potom bol novelizovaný Kódex správnych deliktov Ruskej federácie a bol pridaný samostatný článok, ktorý stanovuje nedodržanie požadovaných bezpečnostných pravidiel pre prepravu detí v aute pokuta vo výške 3000 rubľov.

aký je trest za absenciu detskej stoličky v Rusku

Inovácie zahŕňajú nasledujúce ustanovenia:

  • Preprava detí vo veku do 12 rokov, ktorá sa zdvihne na 1,5 metra na prednom sedadle, sa vykonáva iba pri použití špeciálneho autosedačky.
  • Pri preprave na zadnom sedadle musí byť dieťa pripevnené bezpečnostným pásom.

Treba povedať, že absolútne všetky vozidlá majú doplnkové mechanizmy na upevnenie bezpečnostných pásov.

Ak je auto staré alebo existujú objektívne dôvody neprítomnosti bezpečnostných pásov, je prísne zakázané prepravovať deti v takýchto podmienkach.

Klasifikácia retenčných mechanizmov

V závislosti od hmotnosti a výšky dieťaťa môžu byť sedadlá do jednej z piatich skupín. Najmenšie kópie sú vhodné pre deti do 9 mesiacov s maximálnou hmotnosťou 10 kg. V tomto prípade sú najväčšie modely schopné držať deti vo veku 12 rokov, s hmotnosťou 36 kg. a stúpanie na 150 cm

koľko zaplatiť pokutu za nedostatok detskej sedačky

Možnosti pre detské sedačky v aute

Mladý cestujúci by sa mal cítiť pohodlne na sedadle a zároveň musí byť bezpečne pevne pripevnený.

Nie každá rodina si môže dovoliť kúpiť auto. Dôvodom sú značné náklady na vybavenie alebo auto jednoducho nemá voľný priestor na inštaláciu. V takýchto podmienkach je alternatívou aj akékoľvek iné zadržiavacie zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky GOST.

Pozri tiež: Zľava na pokutu za dopravnú políciu vo výške 50%

Podľa týchto pravidiel tento mechanizmus nevyhnutne pozostáva z upevňovacích častí, ohybných prvkov so špeciálnymi sponami regulačných mechanizmov a ďalších zariadení (detská kolíska alebo protišoková obrazovka). Konštrukcia zariadenia musí byť bezpečne upevnená vo vozidle.

aký je trest pre nedostatok detskej sedačky

Typy detských autosedačiek

Hlavným cieľom je minimalizovať riziko zranenia dieťaťa v prípade nehody alebo náhleho brzdenia, čo obmedzuje jeho pohyblivosť.

Preto počas prepravy dieťaťa na zadnom sedadle je možné použiť dodatočnú podložku, ktorá je pripevnená k bezpečnostnému pásu alebo sedieť dieťa v posilňovači. Takéto kroky vás ušetria od platenia pokuty, avšak v prípade núdze nebudú môcť pomôcť.

Čo robiť, ak napíšete pokutu

Najlepšie je zaplatiť čo najskôr. Depozitné prostriedky musia byť ukončené do 60 dní odo dňa začatia rozhodnutia o správnom zhromažďovaní. Nadobudnutie platnosti sa uskutoční desiaty deň po dni odstránenia.

Každý, kto nesúhlasí s takýmto rozhodnutím orgánov činných v trestnom konaní, má právo napadnúť vymáhanie prostredníctvom súdov. V skutočnosti, ak inšpektor nesprávne napíše pokutu, pravdepodobnosť zrušenia trestu je pomerne vysoká. Navyše, ak došlo k porušeniu, je takmer nemožné vyhľadať prípad.

kde zaplatia pokutu za absenciu detskej sedačky

Skontrolujte dopravnú políciu

Môže nastať situácia, kedy je trest uložený taxikovi a majiteľ flotily sa snaží všetkou silou presunúť zodpovednosť za platbu cestujúcemu.

Aby sa predišlo takýmto problémom, je potrebné pri objednávaní vozidla objasniť, že pri preprave sa vyžaduje detský zadržiavací systém.

Situácia z rôznych strán

Starostlivosť o bezpečnosť detí je určite potrebná. V tomto vydaní však existuje veľa problémov a rozporov. Niekedy je jednoducho nemožné prepraviť dieťa pomocou detskej autosedačky. Môže ísť o situáciu, keď malý cestujúci sa ešte nenaučil sedieť, mozgová obrna alebo v dôsledku iných fyziologických vlastností nemôže byť umiestnený na detskej sedačke.

Dnes v Rusku neexistuje žiadny jednotný postup, ktorý by priniesol zodpovednosť vodičom, ktorí sa pravidelne dopúšťajú tohto trestného činu.

koľko je v poriadku pre detskú sedačku

Zakázaná verzia prepravy detí v aute

Pokuta za detskú sedačku môže v skutočnosti napísať akéhokoľvek dopravného policajta. Dokonca aj pred pár hodinami majiteľ vozidla už dostal podobnú pokutu. Existuje absurdná situácia. Aby sa zabránilo opätovnému uvedeniu do prevádzky, je potrebné opustiť dieťa na strane cesty, ísť na detskú sedačku alebo iné zadržiavacie zariadenie a až potom sedieť dieťa v aute. Samozrejme, nikto by nesúhlasil s takýmto postupom.

Pozri tiež: Dátumy inšpekcie

Treba poznamenať, že na ceste sú aj bezohľadní nadšenci automobilov. Aby sa maximalizovali úspory, zámerne zanedbávajú bezpečnosť svojich detí a snažia sa všetkými spôsobmi vyhnúť sa zodpovednosti.

Dopravné pravidlá Ruskej federácie doteraz nezaväzujú rodičov, aby nosili rodný list dieťaťa na prezentáciu inšpektorovi.

ktorému bola udelená pokuta za detskú sedačku

Ako nainštalovať detskú autosedačku

Tento rozdiel je často používaný motoristami, ktorých deti vyzerajú staršie ako 12 rokov, hoci v skutočnosti ešte nedosiahli tento vek. Zámerne oklamú inšpektora a tvrdia, že ich dieťa môže cestovať zákonom bez použitia obmedzenia.

Pozrime sa na to

Podľa väčšiny expertov sú opatrenia na zvýšenie sankcie za neprítomnosť holdingového zástupcu úplne správne. Tvrdia, že táto zmena bude schopná ochrániť mladých cestujúcich pred rôznymi zraneniami a úmrtiami. Aj vďaka inováciám bude možné vychovávať generáciu, ktorá bude reagovať na dodržiavanie dopravných predpisov.

Stojí za zmienku, že výška pokuty za tento trestný čin zodpovedá nákladom na lacné modely mechanizmu obmedzenia.

Preto je oveľa jednoduchšie raz sa starať o bezpečnosť svojho dieťaťa a ušetriť sa od pravidelného trávenia času, nervov a financií na zaplatenie pokút.

LEAVE ANSWER