Odovzdanie lekárskej prehliadky za práva: čo je potrebné

Každý vodič musí absolvovať úplné lekárske vyšetrenie vpravo Kontrola stavu pomáha identifikovať možné problémy vodičského preukazu a neumožňuje, aby sa ľudia so zložitými duševnými chorobami, problémami s videním atď. Riadili.

obsah

 • 1 Právna stránka
 • 2 Potrebujem psychiatra
 • 3 Kritériá výberu pacienta

Právna stránka

Ako preukázať lekársku prehliadku vodičov, môžete sa naučiť z legislatívnych dokumentov. Jedným z nich je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie č. 344 z 15. júna 2015. Reguluje nielen formát formulárov, ktoré nadobudli účinnosť v druhej polovici roku 2016, ale tiež upravuje postup vykonávania lekárskej certifikácie vodičov, ktorí majú mať povolené riadiť vozidlo.

V novom poradí sa ustanovuje zrušenie predchádzajúceho postupu vykonávania prieskumu a zavedenie aktualizovaných noriem pri testovaní na intoxikáciu z omamných látok alebo alkoholických nápojov. Štádium lekárskej prehliadky je taktiež zosúladené v čase získania ďalšieho osvedčenia po uplynutí platnosti predchádzajúceho dokumentu alebo pri vykonaní návratu po odňatí osvedčenia.

ako prejsť lekárske vyšetrenie pre vodičov

Je dôležité vedieť, že predpísaným spôsobom sa vykonáva povinná lekárska certifikácia pre osoby oprávnené riadiť vozidlá s cieľom identifikovať zdravotné kontraindikácie alebo možné fyzické obmedzenia pri riadení vozidla.

Rôzne lekárske inštitúcie môžu kontrolovať vodičov pre tento regulačný dokument:

 • verejné nemocnice;
 • súkromné ​​zdravotnícke zariadenia;
 • profilové kliniky.

Prijatie k vykonávaniu takýchto aktivít je príslušnou licenciou vytvorenej vzorky od vládnych agentúr. Musí mať povolenie na vykonanie skúšky v týchto oblastiach:

 • všeobecná liečba;
 • oftalmológia;
 • zdravotná certifikácia pre kontraindikácie pre riadenie dopravy;
 • otolarynholohyya;
 • funkčná diagnostika;
 • Neurológie.

Tento zoznam ukazuje, ktoré špecialisti musia prejsť za vodičský preukaz.

Potrebujem psychiatra

Tradične musia vodiči nezávisle navštevovať zdravotnícke zariadenia na sledovanie zdravia. Nie je potrebné vedieť, ktoré lekári sa vyšetrujú v pamäti. Tento zoznam môžete zapísať do poznámkového bloku a obísť ho predpísaným spôsobom. Od roku 2016 je potrebné navštíviť týchto odborníkov:

 • ORL lekár;
 • optometristu;
 • neurológ;
 • terapeut;
 • psychiater.
Pozrite tiež: Vytvorenie duplicitného čísla na zariadení

čo sú lekári na lekárskej komisii pre práva

V druhom prípade musí byť špecialista výlučne zo štátneho zdravotníckeho zariadenia. Účasť na získavaní požadovaného podpisu súkromných kliník v takejto situácii je podľa príslušných právnych predpisov zakázaná.

Musíte si dohodnúť stretnutie so špecialistom v mieste dočasnej alebo trvalej registrácie vodiča. Preto stačí zistiť, kde okresný psychiatr užíva, a potom ísť na kliniku. Je nevyhnutné, aby okrem postúpenia bolo potrebné vziať aj identifikačné dokumenty, bez nich by nebolo možné.

Rozumieme tomu, čo je potrebné na prekonanie lekárskej prehliadky na práva psychiatra. Štúdia bude vyžadovať aspoň dve analýzy:

 • musieť prejsť močom na identifikáciu psychoaktívnych látok;
 • budete musieť darovať krv, aby ste ju určili CDT (transferín s deficienciou sacharidov).

Posledný z nich je medzinárodne uznávaným nepriamym markerom chronickej konzumácie a zneužívania alkoholu. Priaznivo sa porovnáva s takými ukazovateľmi ako sú ALT, AST a GGT, pretože má vysokú špecifickosť a citlivosť, čo potvrdili početné štúdie.

Ministerstvo zdravotníctva jasne stanovuje, že zber testov od pacientov v tejto kategórii a následné dekódovanie pre psychiatra sa vykonáva aj výlučne na štátnych klinikách. Najčastejšie je to laboratórium na klinike. Pravidlo sa týka kandidátov na vodičov a tých, ktorí potrebujú nahradiť osvedčenie.

Kritériá výberu pacienta

Preukázanie fyzickej prehliadky vodičského preukazu vyžaduje zavedený okruh osôb. Táto skupina zahŕňa nasledujúcich ľudí:

 • osoby, ktoré sú kandidátmi na vodičov, ktorí nemajú predchádzajúce práva;
 • osoby, ktorých platnosť vodičského preukazu vypršala a ktoré je potrebné nahradiť;
 • vodičov, ktorí sú zbavení svojich práv na pevne stanovenú dobu, pričom táto lehota skončila a sú povinní poskytnúť príslušné osvedčenie od lekárskej inštitúcie dopravnej polícii
 • osoby, ktoré majú osvedčenie, ale dostali obmedzenia na zdravotné kontraindikácie súvisiace s riadením vozidla.

Je potrebné vziať do úvahy, že postupy sa platia a všetky výdavky musia znášať osoba, ktorá je vyšetrovaná.

čo potrebujete, aby ste preukázali právo

Spôsob platby je regulovaný Ministerstvom zdravotníctva. Platba sa uskutočňuje na zriadenom zúčtovacom účte inštitúcie akýmkoľvek vhodným spôsobom.

Pozri tiež: Ako obnoviť TCP na autách

Pre rôzne kategórie práv existuje samostatný zoznam lekárov. V niektorých kategóriách dopravy je trochu odlišná v smere zjednodušenia. Ak je potrebná kontrola "M", "A", "A1", "B", B1 "," BE ", potom okrem terapeuta a oftalmológa stačí navštíviť psychiatra a narcologa. Súčasne by sa mali uvádzať krvné a močové testy.

Počas testu na získanie závažnejších kategórií práv, ktoré zahŕňajú "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" a príslušné podkategórie s jednotkou " vodič by mal vyšetrovať ORL a neurológ. Ďalšie povinné testovanie je prechod elektroencefalografie hlavy. Bez toho nie je potrebné pripravovať doklady na absolvovanie lekárskeho vyšetrenia.

Je dôležité vedieť, že keď psychiatr identifikuje kandidáta s príznakmi alebo syndrómmi, ktoré sú na zozname kontraindikácií pre vodičov, je osoba poslaná na vyšetrenie špecializovaným lekárskym vyšetrením.

Je zakázané zavádzať drahé a zbytočné procedúry pre návštevníkov zdravotníckych zariadení vrátane kandidátov na vodičský preukaz. Medzi tieto nežiaduce postupy patrí mozgový tomogram. Tento smer môže byť ľahko napadnutý vo vyšších prípadoch alebo v súdnictve.

LEAVE ANSWER