Pokuta za zastavenie pri prechode pre chodcov

Základnou požiadavkou na zaistenie bezpečnosti používateľov ciest je kompetentné parkovanie alebo zastavenie na určených miestach. Súčasné pravidlá ciest celkom jasne regulujú povolené zóny pre tieto operácie. Aj v dopravných pravidlách sú uvedené zakázané oblasti, v ktorých je neprijateľné opustiť svoju prepravu.

Niektorí vodiči však ignorujú predpisy a zaparkujú autá v podmienkach nedostatku miesta, dokonca aj na zebry. Legislatíva v takejto situácii stanovuje prísny trest - trest za parkovanie na prechode pre chodcov, ktorý je popísaný v článku 12.19 Kódexu pre porušenie predpisov.

obsah

  • 1 Podmienky trestu
  • 2 Určte povolenú vzdialenosť
  • 3 Stanovené finančné sankcie

Podmienky trestu

Vo veľkých mestách sa v určitých hodinách často nachádza parkovanie na prechode pre peších v blízkosti vyhľadávaných zariadení infraštruktúry. Patria medzi ne:

  • mestské trhy s odevmi;
  • nákupné centrá s malým parkoviskom;
  • stavebné supermarkety v meste;
  • športových zariadení počas súťaže;
  • miesta koncertov alebo festivalov atď.

Nie všetci vodiči však úmyselne porušujú pravidlá cesty. Niektorí motoristi ich zabudli alebo nezaznamenali zmeny v nich. Neznalosť zákona však nie je ospravedlnením.

aký je trest za parkovanie na prechod pre chodcov?

V súčasných dopravných predpisoch sa uvádza, že vodič, keď zastaví, musí zabezpečiť voľnú vzdialenosť od zebra minimálne 5 m. Okrem finančných nákladov na auto majú právo na evakuáciu, aby nevznikli prekážky.

Určte povolenú vzdialenosť

Opravení motoristi bez problémov park v dostatočnej vzdialenosti od "zebra". Nemusia opustiť auto po zastavení a všetko merať pomocou pásky. Malo by sa pamätať na to, že keď sa na označenie zóny prechodu pre chodcov používajú dopravné značky, musí sa od nich vypočítať vzdialenosť.

Dôležité je vedieť, že zabezpečením parkovania alebo zastavenia vozidla, ktorý je bližšie než 5 m od dopravného značenia alebo priamo na zebrá, môže vodič nielen zaplatiť pevnú sumu pokuty za porušenie, ale aj platiť za odťahové služby.

Môžete vyzdvihnúť auto z pokutového územia ešte skôr, ako zaplatiť za nesprávne parkovanie. V dopravnej polície alebo na parkovisku nebude kontrolovať platbu pokút za porušenie "zebra". Stačí potvrdiť platbu za pozemný dopravník a zvyšné množstvá nepodliehajú overovaniu v takejto situácii. Ale v každom prípade budete musieť zaplatiť, pretože inak nebudete môcť získať poistenie ani prejsť kontrolu vozidla bez splácania.

Pozrite tiež: Čo robiť v prípade nehody, ako vyriešiť problém s CTP

Stanovené finančné pokuty

Koľko platiť za porušenie pravidiel cestnej premávky pri parkovaní na "zebre" stanovuje Kódex administratívnych porušení Ruskej federácie. V roku 2018 je vo väčšine miest Ruska trest 1000 rubľov.

Avšak pre dve mestá federálneho významu stanovili zákonodarcovia výšku 3 000 rubľov. Táto interpretácia predpokladá možné manévrovanie trestu od policajta.

Miliciánci nemajú žiadny dôvod na zvýšenie stanovených hodnôt. Táto sankcia sa takisto nevzťahuje na vodičov, keď sa udalosť vyskytla v rozpore s inými ustanoveniami predpisov.

Vyhnite sa zákonnému spôsobu platenia alebo dokonca uloženiu pokuty môžu motoristi v prípade, keď príchod do zóny prechodu pre chodcov nastane, keď sa auto rozbije alebo jeho systémy zlyhajú. V takejto situácii je potrebné prijať vhodné opatrenia vrátane uvedenia varovného signálu a spustenia núdzového gangu.

LEAVE ANSWER