Prijateľná rýchlosť v rusku

Dodržiavanie obmedzenia rýchlosti na ceste je dôležitou akciou, pretože na ňom závisí život a zdravie účastníkov cestnej premávky. Pre domácich vodičov sa však stále zaujíma, koľko môžete prekročiť rýchlosť bez trestu. Je to spôsobené osobitosťami súčasných dopravných pravidiel v Rusku, najmä kapitola 10 a Kódex správnych deliktov.

obsah

 • 1 Zakázaná premávka obmedzená rýchlosťou
 • 2 Stanovený trest
 • 3 Spôsoby stanovenia dopravných priestupkov

Zakázaná premávka obmedzená rýchlosťou

Stanovené limity závisia od rôznych vonkajších okolností. Tieto faktory zahŕňajú:

 • technické charakteristiky vozidla a jeho typu, napríklad osobný automobil, motocykel alebo autobus, atď.
 • plocha ciest, či už v obci alebo mimo nej a ich kategóriu stanovenú právnymi predpismi;
 • poskytovanie určitých dopravných funkcií, ktoré môžu zahŕňať prepravu nebezpečného tovaru, vlečenie alebo prepravu veľkého počtu cestujúcich.

koľko môžete prekročiť rýchlosť bez trestu

Aby ste sa nemali mýliť, musíte dodržať určitý rýchlostný limit. Je stanovená súčasnými Pravidlami cestnej premávky:

 • Povolená rýchlosť v meste vo dvoroch a obytných oblastiach je maximálne 20 km / h;
 • maximálna rýchlosť v meste alebo v akomkoľvek osídlení je obmedzená na 60 km / h;
 • nákladné autá prepravujúce ľudí mimo miest a vozidlá prepravujúce deti akéhokoľvek druhu by nemali presiahnuť 60 km / h;
 • prekročenie rýchlosti bude autobus alebo osobný automobil, ktorý pri odťahovaní z mesta bude cestovať rýchlejšie ako 70 km / h
 • motocykle mimo mesta, autobusy na cestách, autá a nákladné automobily môžu dosiahnuť až 90 km / h;
 • Cesty súvisiace s diaľnicami umožňujú autá a nákladné automobily menej ako 3,5 tony, aby sa zrýchlil na 110 km / h.

Je dôležité vedieť, že v subjektoch federácie majú regionálne výkonné orgány právo nezávisle stanoviť vyššiu prahovú hodnotu maximálnych rýchlostných obmedzení na niektorých oddieloch a označiť ich za vhodnú infraštruktúru, ak to nepriaznivo neovplyvní dopravnú situáciu.

Najvyššia rýchlostná hodnota, ktorou sa môže pohybovať každé auto v Rusku, je 130 km / h. Tento parameter je potrebné dodržiavať pre všetky nákladné verejné účely.

Pozri tiež: Znak zakazujúci zastavenie: oblasť, foto

Pevný trest

Právne predpisy rozlišujú sankcie, ktoré závisia od stupňa prebytku. Čím ďalej sa šípka na rýchlomere odchýli, tým viac je vodič povinný nakoniec zaplatiť. Pomer porušenia a trestu:

 • ak vozidlo jazdila na úseku cesty s rýchlosťou viac ako 20 a nižšou ako 40 km / h, potom trest bol 500 rubľov;
 • keď bol interval 40-60 km / h, potom sankcie podľa článku 12.9 Kódexu administratívnych porušení budú predstavovať 1000-1500 rubľov;
 • pri prekročení 60-80 km za hodinu je potrebné rozdeliť od 2 do 2,5 tisíc rubľov. a práva na 4-6 mesiacov.
 • ak sa vozidlo pohybuje ešte rýchlejšie, vodičský preukaz bude odobratý šesť mesiacov, spolu s 5 000 rubľov.

aká je povolená rýchlosť v Rusku

Vodič opakovaného porušovania, ku ktorému došlo v priebehu roka od okamihu prvej kurtózy a ktorý osobne odhalil policajný personál, bude potrestaný o ďalších 2 až 2,5 tisíc rubľov. a zbavený práv na jeden rok. Ak bola fixácia vykonaná pomocou kamier, automatickým fixačným prostriedkom, potom suma platby dosiahne 5 000 rubľov, ale nemôžu odmietnuť vodičský preukaz.

Prijateľná rýchlosť v Rusku neexistuje, pretože akékoľvek prekročenie rýchlosti je porušením. Vodič je povinný dodržiavať pravidlá premávky. Prípustné prekročenie rýchlosti je najčastejšie vnímané vodičmi ako interval nad limitom o 20 km / h alebo menej. Je to spôsobené tým, že takýto vysokorýchlostný segment nie je penalizovaný.

Spôsoby stanovenia dopravných priestupkov

Pracovná polícia zamestnancov na identifikáciu neprijateľného prekročenia rýchlosti v Rusku používa prostriedky fixácie. Sú to radary a sú rozdelené do nasledujúcich skupín:

 • prenosné;
 • stacionárne;
 • mobile.

Rozdiel medzi mobilným a mobilným zariadením spočíva v tom, že bývalý pracovník pracuje s rukami inšpektora a posledné sú založené na telese vozidla na presnú fixáciu. Po zistení priestupku je dopravný policajt povinný vykonať niekoľko krokov:

 • preukázať vodičovi údaje na zariadení;
 • poskytnúť dôkaz o tom, že údaje sa týkajú konkrétneho vozidla, ak je tok vozidiel viditeľný;
 • ak je to potrebné, preukázať certifikát pre zariadenie, kde bude vidieť čas poslednej metrologickej kalibrácie a je indikovaná chyba tohto zariadenia.
Pozri tiež: Výstražné dopravné značky: obrázky s vysvetleniami

čo je povolená rýchlosť v meste

Ak páchateľ súhlasí s porušením, inšpektor vydá príslušný dekrét a poskytne mu kópiu. Ak sa neuskutoční žiadna dohoda zo strany vodiča, udalosť sa zaznamená vo forme administratívneho protokolu a zašle ju súdu alebo orgánom územnej dopravnej polície.

Stacionárne zariadenia na opravné priestupky boli namontované na špeciálnych predpisoch a umiestnené na najintenzívnejších úsekoch ciest, kde bola nedávno zaznamenaná vysoká miera nehôd. Účtovníctvo sa vykonáva prostredníctvom štátnych poznávacích značiek.

Zozbierané údaje sa automaticky posielajú do jediného informačného centra, kde sa prijímajú rozhodnutia na ich základe. Potom je všetko vytlačené a zaslané doporučenou poštou vlastníkom vozidla. Tento proces trvá asi 3 dni. Výška pokuty sa vyberá na nižšej hranici vidlice stanovenej zákonom.

Je dôležité vedieť, že získať protokol majiteľa vozidla, bez ohľadu na to, kto v tom čase jazdil.

Vodič má zákonné právo ušetriť na zaplatení sankcie uloženej inšpektorom. Stačí stať zaplatiť stanovenú sumu najneskôr do 20 dní od uloženia trestu. Môžete tiež spochybniť konanie prokurátorov na súde.

Ak hovoríme o automatickom spôsobe fixácie, musíte sa obrátiť na útvar dopravnej polície a písomne ​​im podať sťažnosť, ktorú vypracovali s pomocou profesionálnych právnikov. Je tiež potrebné vedieť, že ak bola rýchlosť sprevádzaná nehodou, táto skutočnosť nespadá do poistnej udalosti, takže v tomto prípade by sa nemala očakávať finančná kompenzácia.

LEAVE ANSWER