Tónovací zákon: koľko je v poriadku

Tonifikačný zákon dnes spôsobuje veľa rozptýlených diskusií a nezhody medzi vodičmi a inšpektormi dopravnej polície. Je to spôsobené novými zmenami, ktoré boli zavedené v januári 2017 v predpisoch o cestnej premávke, a tým sa posilňujú sankcie za tonizáciu.

Tonovanie je zmena dopadajúceho svetla prenášaním a odrážaním farebných vlastností okien automobilu.

Tento typ ladenia má vysoký výskyt v Rusku. Ako vysvetľujú vodiči, je to spôsobené niekoľkými faktormi, ktoré odôvodňujú použitie tónovania, a to:

 • dlhšie udržuje farbu vnútorného obloženia stroja;
 • chráni vodiča pri prehriatí v horúcom období;
 • menej prístupné pre pohľad druhých, pretože je ľahšie otvoriť autá, v ktorých je vnútorný obsah auta viditeľný vopred;
 • znižuje spotrebu paliva pre prevádzku klimatizácie v lete.

aký je trest za tónovanie

Príliš tmavé tónovanie výrazne zhoršuje viditeľnosť vodiča. Najmä v tme, ktorá môže prilákať k vzniku nehôd na ceste. To je hlavný dôvod, prečo sa podľa legislatívy ukladá obmedzená hustota tónovania okien. Z tohto hľadiska zodpovednosť za tónovanie, nevhodná pre zákon, je poskytovaná vo forme správneho trestu - pokuty.

obsah

 • 1 Technický plán
 • 2 Koľko je za tónovanie teraz v roku 2017?
 • 3 Aký je trest za tónované predné okná, ak inšpektor vydal varovanie a urobil protokol
 • 4 Čo hrozí vodičovi pri tónovaní, ak opakovane porušuje pravidlá
 • 5 Predpisy a princípy merania skla automobilov na svetelnej priepustnosti
 • 6 Tónované svetlomety
 • 7 Reakcia na inovácie
 • 8 Triky majiteľov áut

Technický plán

Mnohí vodiči, mylní, sa mylne pokazili za porušenie súčasného zákona tónovania okien s akoukoľvek úrovňou výpadku. Zvážte povolené technické charakteristiky procesu:

 1. Na zadnom skle a bočných zadných oknách vozidla sa používa farebný film s akýmkoľvek indexom prenosu svetla. Výnimku a kontraindikáciu je uvedený zrkadlový tónovanie. Môže to deformovať obrázok a vodič nie je vždy vhodný na výpočet vzdialenosti od požadovaného objektu.
 2. Predná strana svetla a čelné sklo by mali byť aspoň 70% výsledných svetelných tokov. V roku 2016 bola táto hranica o 5% vyššia.
 3. Tlmenie čelného skla sa považuje za možné v roku 2017 podľa nového GOST. Povolené na celom povrchu čelného skla pomocou tmavého slnečného pásu, až 140 mm od hornej hrany.
 4. Je prísne zakázané používať auto s filmami s indexmi SP90 a SP80, pretože môže spôsobiť skreslenie (porušenie geometrickej podobnosti) objektov.

Ale nezabudnite na existenciu takýchto strojov, pôvodne vyrábaných výrobcom, vybavených tónovaným sklom s úrovňou priepustnosti len 90-95% slnečného svetla. Drobné chyby, ako sú škvrny, malé odretia a prašné usadeniny, znížia prípustnú úroveň prieniku svetla do kabíny približne o 10%. Pred modernizáciou okien automobilov zmerajte úroveň prenosu svetla konkrétneho vozidla v normálnych podmienkach, aby nedošlo k porušeniu povolenej úrovne.

Koľko je za tónovanie teraz v roku 2017?

Vykonali sa merania a odhalili sa pripomienky týkajúce sa nedodržania právnych predpisov. Vzhľadom na trest za tónovanie čakajúce na vodiča je potrebné poznamenať, že obnovenie je stanovené v regulačnom dokumente Ruskej federácie o správnych deliktoch. Článok 12.5, odsek 3.1 špecifikuje sumu na prvú identifikáciu porušenia vo výške 500 rubľov.

Pozri tiež: Čo sa stane pri opustení miesta nehody

čo hrozí tónovanie

V roku 2016, v podobnom prípade, by ste mohli dostať registračné číslo pre auto. Podľa schválených inovácií nemajú povolenie tak urobiť za porušenie výpadkov okuliarov. Navyše, ak počas prerušenia inšpektor hrozí rovnako s pokutou, ktorú nechcete platiť, problém možno vyriešiť odstránením farebného filmu na mieste. To je povolené zákonom ako odstránenie neštandardných. Potom pokuta neohrozuje majiteľa auta.

Aký je trest za tónované predné okná, ak inšpektor vydal varovanie a urobil protokol

Ak sa to nedá vyhnúť. Páchateľ musí zaplatiť pokutu do 70 dní, ale má nárok na:

 • získať 50% zľavu, čo znamená, že najneskôr do dvadsiatich dní od dátumu napísania protokolu vypláca páchateľ iba 250 rubľov
 • vyvrátiť rozhodnutie dopravnej polície na súde do dvoch týždňov od uloženia pokuty;
 • na protest proti rozhodnutiu súdu najneskôr do 10 dní, od okamihu, keď vydal svoj rozsudok o uložení pokuty.

Ak pokuta nebola zaplatená počas 70 dní, podnikli sa opačné opatrenia s cieľom ďalšieho sprísnenia preventívneho opatrenia:

 • zotavenie vo výške 1000 rubľov;
 • 50 hodín požadovanej sociálnej práce;
 • administratívne zadržanie počas 15 dní.

koľko je za tónovanie teraz

Štátny inšpektor nemá právo rozhodnúť o zatknutí alebo uložení opakovanej pokuty. Iba v súdnom verdikte sú tieto opatrenia prijaté.

Čo hrozí vodičovi pri tónovaní, ak opakovane porušuje pravidlá

Pokuta za tónovanie je opäť prísnejšia. Pri sekundárnom porušení zaznamenanom inšpektorom dopravnej polície je ohrozená trestná sadzba vo výške 5000 rubľov.

Je to dôležité! Porušenie zaznamenané druhýkrát v jednom dni sa neberie do úvahy.

Zákon stanovuje obmedzenie počtu trestných činov. Ak boli vypracované viac ako 12 protokolov na tónovanie, porušovateľ stratí svoje práva na obdobie dvoch až šiestich mesiacov. To sa týka aj tých, ktorí nechcú zaplatiť pokutu, ktorá im bola uložená.

Predpisy a zásady pre meranie skla automobilov na svetelnej priepustnosti

Ak ste boli zastavený inštruktorom dopravnej polície, aby ste mohli merať prenos svetla okuliarov na úroveň tónovania vozidla, máte právo uplatniť ďalšie práva rešpektovať:

 1. Meranie by sa malo uskutočňovať výhradne na pevnom stanovišti dopravnej polície.V prípade, že vám bude účtovaný poplatok mimo miesta, vodič nemusí súhlasiť s vykonaním tohto postupu, má právo odmietnuť dokonca dostať sa na stanicu dopravnej polície administratívne zadržanie).
 2. Meranie vykonáva iba zamestnanec, ktorý má osobitné osvedčenie a prístroj, ktorý musí byť zapísaný do štátneho registra a overený v súlade s metrologickými normami.
 3. Meranie sa vykonáva prístrojom "Blik", ktorý musí byť certifikovaný, samotné zariadenie musí byť zapečatené, musí existovať písomné vyhlásenie o prechode metrologického prieskumu s vynechaním maximálne 2%.
 4. Stanovenie sa vykonáva výhradne na čistom a suchom povrchu. Zariadenie je pripojené k vozidlám zapaľovača cigariet pod napätím 12 voltov.
 5. V predvečer prác na meraní musí dopravná polícia vykonávať meranie vlhkosti, atmosférického tlaku a teploty vzduchu. Informácie o súlade svojich údajov s údajmi o technických predpisoch sa oznamujú majiteľovi vozidla. Je dôležité vedieť, že zariadenie "Blik" sa používa iba v teplotnom rozsahu -10C až +40C, vlhkosť od 40 do 80%, tlak 86-106 kPa.
 6. Meranie priepustnosti svetla sa vykonáva na najmenej troch miestach na povrchu okna. Vypočítajte priemernú matematickú hodnotu výsledkov meraní.
Pozri tiež: Nenechal som ujsť chodca: aký je trest?

aký je trest za tónované predné okná

Buďte veľmi pozorní a ostražití vo všetkých etapách merania. Ak spozorujete chybu policajného personálu, neponáhľajte sa okamžite na to upozorniť. Počkajte, kým nebude vypracovaný protokol, v ktorom vykonáte všetky chyby inšpektora. Takže bude ľahšie dokázať svoju pravdu na súde. Ak máte pochybnosti o presnosti zariadenia, máte právo požadovať opätovné meranie. Ak policajný dôstojník meral a zaregistroval len na jednom mieste, protokol sa považuje za zrušený.

Je dôležité, aby sa nástroj dotýkal skla s pracovným uhlom v pravom uhle. V opačnom prípade môžu existovať nežiaduce odchýlky od skutočnej hodnoty, ktorá nie je v prospech vodiča.

Tónovanie svetlometov

Je možné dekorovať predné a zadné svetlá, ale nie je žiadúce. Svietidlá môžu byť tónované iba v žltej, oranžovej a bielej farbe. Obrátenie musí byť výlučne biele. Trest za porušenie je 3 000 rubľov. Pri následných porušeniach bude výška pokuty nad stanovenou sumou alebo odňatím práv.

Reakcia na inovácie

Podľa odborníkov sprísnenie nútených opatrení vo vzťahu k vodičom, ktorí porušujú zákon o tónovaní, časom zníži túžbu majiteľov vozidiel dekorovať svoje autá farebným filmom. Podľa štatistík sa vyskytuje značný počet dopravných nehôd v dôsledku farebných okien, ktoré sťažujú vidieť cestu.

aký je trest za tónované predné okná в России

V zásade zákon nebol pozitívne postúpený, naopak spôsobil masívny negatív. Z pohľadu ľudí to prináša nové nepríjemnosti. Ako je opísané vyššie z estetických dôvodov: ochrana nehnuteľnosti, čím sa znižuje riziko oslepnutia vodiča s blížiacim sa vozidlom, interiér sa zahrieva menej.

Ako kompromisné riešenie experti odporúčajú zmeniť technické aspekty znížením limitu prenosu svetla o 10-20%. Z týchto dôvodov to bude pre obe strany vzájomne prospešné a nepritiahne ďalšie cestné riziká, pretože autá s tmavým tonizovaním zostanú pod zákonom.

Triky majiteľov áut

Existujú nedbanliví motoristi, ktorí používajú takéto triky ako tónovanie farieb na simplexovej páske. Ona je celkom jasne a čisto odstránená, keď je policajt, ​​a potom opäť prilepený k oknu. Ale je lepšie, aby to neurobil, znalý inšpektor bude určite zahrnúť do protokolu skutočnosť nezákonné inštalácie tónovanie. Sankcia bude musieť platiť.

Ak chcete chrániť interiér vozidla pred priamym slnečným žiarením, nemôžete používať farebný film. Tam je taká vec ako athermal čelné sklo. Toto sklo, na povrchu ktorého sa nanášajú strieborné ióny. Jeho princípom je schopnosť meniť farbu a prenos svetla v závislosti od osvetlenia. Je pravda, že to nie je lacné potešenie.

Ako lacnejšie náhradné použitie parkovacieho náteru. Sú to plastové závesy, ktoré je možné rýchlo vybrať a položiť na sklo. Nie je nutné vyvolať inšpektor inštaláciou fólie s hraničnými hodnotami prenosu svetla. Za určitých podmienok to môže hrať proti vodičovi.

LEAVE ANSWER