Trest z tehál

Dodržiavanie pravidiel cesty pomáha nielen zachovať integritu a bezpečnosť áut, ale aj zdravie vodičov a cestujúcich. Jedným z prísnych znakov v takejto situácii je zakázaný symbol vo forme kruhu v červenej farbe s bielym pruhom vo vnútri, bežne označovaný ako "tehla".

Keď si všimnete podobného cestného informátora na ceste, stojí za to zvýšiť vašu bdelosť. Pokuta za prechod do tehla bude pomerne závažná. Môžete tiež získať prísnejší trest až na zbavenie práv.

obsah

 • 1 Správna inštalácia
 • 2 Keď je inštalácia "tehla" dôležitá
 • 3 Čo sa stane, ak budete jazdiť pod tehlou
 • 4 náročné postupy
 • 5 Keď môžete ísť bez jemnej tehly

Správna inštalácia

Značka 3.1 opísaná v súčasných dopravných predpisoch môže byť inštalovaná v súlade so štandardom GOST R 52289-2004. Podľa tohto dokumentu sú platné miesta:

 • regulácia vstupu / výstupu na čerpacích staniciach, parkoviskách, verejných rekreačných miestach, ktoré umožňujú regulovať dopravu;
 • obmedzený vstup na niektoré úseky cesty vrátane opravy vozovky;
 • Obmedzenia uložené počas obchádzania verejnej dopravy sú často dôležité pre veľké metropolitné oblasti, kde veľké preťaženie dopravy a verejná doprava neposkytujú jednotlivé úseky, ale plné pruhy;
 • pohyb je obmedzený na vyhradenom území, napríklad na území podniku alebo nemocnice;
 • Môžete dostať pokutu za cestovanie pod tehly, ak ju zavesíte, aby ste zakázali cestu do verejnej jazdnej pruhy, ktorá zablokuje otáčanie vodičov a cesta je rozdelená na niekoľko jazdných pruhov (značka blokuje jeden z pruhov).

Je dôležité vedieť, že úradníkom činným v trestnom konaní je zakázané udeliť sankciu za vstup pod označením pohybu iba vtedy, ak sa inštalácia indexu vykoná podľa všetkých pravidiel.

čo sa stane, ak budete jazdiť pod tehlou

Ak je umiestnené označenie na zabránenie cestovaniu do určitej časti, vzdialenosť do tejto zóny musí byť najmenej 25 m a montážna výška musí byť medzi 2 a 4 m. Pre prímestské úseky trasy je povolené inštalovať 50 m pred začiatkom zákazovej zóny.

Pre vodiča by mal byť k dispozícii prehľad informačného objektu. Nie je dovolené blokovať cudzie predmety vrátane vegetácie alebo billboardov. Ak existujú nejaké prekážky, má vodič právo odvolať sa proti bezpredmetnosti trestu kvôli zlej viditeľnosti ukazovateľa.

Nie je dovolené inštalovať označenie priamo pred zakázanou oblasťou, pretože vodič nebude mať čas reagovať. Pre inštalované "tehly" na strane cesty je hranica polovice metra od okraja vozovky.

Pozri tiež: Koľko môžete riadiť DCT

Keď je inštalácia "tehly" dôležitá

Ohrozenie vstupu pod tehly jemné. Je to spôsobené tým, že sa týka zákazu dopravných značiek. Hlavné informácie, ktoré prináša - následná pasáž nie je možná. V skutočnosti je pohyb pod označením nemožný v týchto prípadoch:

 • keď motorová doprava vstúpi do jednosmernej cesty, aby splnila tok, je tu však tiež povinné umiestniť zodpovedajúci ukazovateľ na jednosmernú premávku;
 • v prípade, keď vodič riadil pod značkou, začal sa pohybovať po jazdnom pruhu, ktorý je určený výlučne pre verejnú dopravu;
 • pri zakazovaní cestovania na území patriacom do určitej organizácie musí existovať dodatočné označenie jednosmernej premávky;
 • ak je značka inštalovaná na miestach, ktoré je potrebné riadiť, pretože prevádzka na uzavretom úseku je fyzicky neprijateľná

Stojí za to venovať pozornosť umiestneniu označenia, pretože na opačnú stranu má právo ukladať pokutu, musí mať vynikajúcu viditeľnosť. Keď je viditeľnosť slabá a nie je možné rozoznať ukazovateľ zo vzdialenosti 100 m, potom majiteľ vozidla má právo napadnúť trest.

aký je trest za cestovanie pod tehlou

Počas prípravy odvolania musíte urobiť presvedčivý argument o nízkej viditeľnosti ukazovateľa., Zavedenie rôznych typov rušenia je povolené.

Čo sa stane, ak budete jazdiť pod tehlou

Nasledujúce faktory ovplyvňujú výšku pokuty v roku 2018:

 • je dôležité, aby dôsledky porušenia tohto odseku dopravných predpisov;
 • počet podobných porušení v poslednom období;
 • akým spôsobom bolo zaznamenávanie trestných činov vykonané, napríklad inšpektor mohol použiť videozáznam.

Bude možné identifikovať dôsledky porušenia, ak sa súd bude opierať o protokoly a správy predložené orgánmi činnými v trestnom konaní. Všetky zápisy špecifikované v takýchto podaniach budú brané do úvahy vrátane svedectva. Z tohto dôvodu budú rozhodujúce údaje od inšpektora.

Podľa súčasného kódexu administratívnych porušení sa sumy vynesené súdom môžu meniť:

 • páchateľ je potrestaný 500 rublmi, ak vstúpil na územie, na ktorom je umiestnené zodpovedajúce označenie, napríklad na čerpacej stanici, ale nedosiahne zabavenie dokumentov v takejto situácii;
 • sumu 1500 rubľov. bude pridelený páchateľovi, ktorý sa dostal do pásma pre verejnú dopravu, uzavretého označením 3.1;
 • pre tých, ktorí vstúpili do prevádzky s jednosmernou prevádzkou uzavretou zákazom, má inšpektor právo udeliť trest vo výške 5000 rubľov. alebo zabezpečiť stiahnutie vodičského preukazu do šiestich mesiacov.
Pozri tiež: Zmenené práva - čo s poistením?

aký je trest za cestovanie pod tehlou

V druhom prípade neexistuje žiadny rozdiel v tom, ako došlo k porušeniu, či vozidlo úplne prešiel alebo zadržalo len jedno koleso na úseku cesty pri príjazde naopak. Pod prísnejším trestom sa vodič opakuje. Môže byť zbavený certifikátov na jeden rok, avšak ak sa uskutočnilo iba nahrávanie videa, nemajú nárok na prijímanie dokumentov, ale iba pokuta vo výške 5000 rubľov.

spochybnenie postup

Bohužiaľ, kontrola pod prohibitívnym indexom "tehál" sa vykonáva z rôznych dôvodov pomerne často. V tomto prípade je napadnutie rozhodnutia inšpektora veľmi problematické na súde a právne náklady výrazne presahujú finančné výhody.

Správnejšia je spochybnenie odňatia práv. Tieto otázky sa získavajú oveľa častejšie. V takejto situácii sa odporúča:

 • V protokole by ste nemali podpisovať podpis, pretože tvoja mozgová príhoda bude interpretovaná ako prijatie chyby a bude to problematické spochybniť.
 • V príslušnom stĺpci informuje dopravná polícia, že vlastník vozidla nesúhlasí so situáciou opísanou z dôvodu zlej viditeľnosti označenia alebo porušenia pravidiel na jeho inštaláciu.
 • Aby bol vodič informovaný presnejším dôvodom, mal by byť oboznámený s dopravnými pravidlami v oblasti inštalácie značiek alebo sa poradiť s právnikom alebo kvalifikovaným právnikom.
 • Je potrebné skontrolovať dátum podania žiadosti na súd, pretože musí byť predložený do 10 dní od dátumu registrácie protokolu.
 • Navrhovateľ musí poskytnúť úplný balík dokumentov vytvorených právnikmi.
 • Odporúča sa mať fotografiu alebo video zo scény porušenia, ktoré je poskytnuté súdu. Pomôže to DVR alebo svedkom.
 • Môžete vyhľadávať chyby v protokole alebo skreslený postoj inšpektora vodičovi.

Je dôležité, aby mali dôvody na odvolanie sa proti tomuto protokolu.

Keď môžete ísť bez jemnej tehly

Nie je veľa výnimiek, ktoré umožňujú pohyb pod značkou zákazu. Takýto zákaz sa nevzťahuje na verejnú dopravu. To umožňuje vodičom manévrovať pri jazde na autobusy atď., Ktoré vedú do blížiaceho sa jazdného pruhu, ale iba ak sú pridelené verejnému vozidlu. V opačnom prípade to bude bežné porušenie.

Sankcie sa môžu vyhnúť, ak preukážete nezákonnosť inštalácie značky. Môžete tiež platiť, ak ho nainštalujete nesprávne, čo je v praxi dosť bežné.

LEAVE ANSWER