Trvanie pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky

Právne predpisy takmer všetkých progresívnych štátov umožňujú použitie automatickej amnestie vo vzťahu k určitým druhom trestov. Táto metóda sa používa aj v Rusku. Vzťahuje sa na dopravné priestupky. Existuje určitá doba obmedzenia pokút dopravnej polície, po ktorých podľa zákona nie je vodič oprávnený požadovať splatenie dlhu.

obsah

 • 1 Možný trest splatnosti
 • 2 Čo sa musí báť
 • 3 možnosti platby
 • 4 Fakt obmedzenia
 • 5 Porušovanie videokamerou
 • 6 Práca súdnych exekútorov
 • 7 Čo pomôže majiteľovi auta

Možné splatnosti pokuty

Prítomnosť normy v právnych predpisoch o možnom odpísaní pohľadávok vyvoláva optimizmus v určitej kategórii majiteľov automobilov, nie je však potrebné očakávať, že premlčacia doba pre pokuty dopravnej polície úplne odstráni problémy. Skutočnosť nezaplatenia zostane stále v databáze. Vyrážka, vedomé rozhodnutie odmietnuť zaplatiť malú sumu, môže stáť vodičovi stratu dobrej povesti pre prípadné ďalšie dopravné priestupky na ceste.

Musíte vedieť, že doba platnosti pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky v Rusku je pre všetkých majiteľov áut dva roky.

Na konci tohto obdobia majú občania legálne právo nezaplatiť sumu uvedenú v uznesení. Všetky nároky týkajúce sa udalosti s ovládačom sa automaticky odstránia.

doba platnosti pokuty za porušenie dopravných predpisov

Aby sme sa nedostali do nežiaducej situácie, je potrebné vedieť, ako dlho sa pre dopravnú políciu vypočítava premlčacia lehota. Úradníci činní v trestnom konaní začínajú počítať stanovenú lehotu 10 dní po obdržaní kópie protokolu. V týchto dňoch sa odvoláva verdikt.

Vodiči nie sú vždy v spěchu usadiť sa so štátom, oneskorenie doby splácania z rôznych dôvodov. Môžu mať problémy po takmer dvoch a pol mesiacoch. Tento segment pozostáva z lehôt stanovených zákonom, ktoré sú uvedené v chronologickom poradí:

 • prvý 10-dňový interval je daný na odvolanie proti rozhodnutiu orgánov činných v trestnom konaní;
 • druhý časový interval 60 dní je stanovený na dobrovoľné splatenie pevne stanovenej sumy;
 • tretí interval 10 dní je potrebný na prenesenie prípadu na službu FSSP, ktorej povinnosti zahŕňajú zabavenie majetku alebo časť výnosu v prospech vrátenia uložených sankcií.

V dôsledku toho budú časové kurzy 80 dní Niektorí vodiči dúfajú, že vzhľadom na pomerne malé sumy 500 alebo 1000 rubľov, súdni exekútori nemusia byť takí opatrní pri plnení svojich povinností. V skutočnosti to však nie je vždy prípad.

Potrebujete vedieť, že po prenesení prípadu na FSSP sa pripravuje druhý paragraf o vyberaní pokuty v dvojitej veľkosti.

Čo sa musí báť

Lehota na povinné zaplatenie pokuty začína plynúť dňom prijatia potvrdenia a kópie protokolu. Toto pravidlo sa vzťahuje na priame prijímanie dokumentov od policajného dôstojníka, ako aj na automatické fixačné systémy. Čaká sa na obdobie, v ktorom uplynie platnosť administratívnej pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky, hrozí, že vodič dostane vážne tresty, ak ho chytil policajt, ​​ktorý kontroluje:

 • zdvojnásobenie výšky pokuty a pre malé sumy nemôže byť nižšia ako 1000 rubľov;
 • slúžiace nápravnej práci počas 50 hodín;
 • zatknutie na obdobie do 15 dní, ktoré sa často používalo počas obdobia 5 až 6 dní.
Pozri tiež: Výstražné dopravné značky: obrázky s vysvetleniami

Milovníci cestovania mimo krajiny môžu mať ťažkosti pri prekročení hranice. Občania, ktorí majú jednu neplatenú pokutu za dopravnú políciu alebo niekoľko za sumu aspoň 10 000 rubľov, budú odmietnutí odchodu. Avšak v tomto prípade je potrebné mať na túto otázku súdne rozhodnutie.

Možnosti platby

Pre tých, ktorí nechcú pokúšať osudu a čakať na celé obdobie, koľko je pokuta dopravnej polície platná predtým, ako je úplne odpísaná, odporúčame platiť dlh v plnej výške. Súčasný Kódex správnych porušení vám umožňuje urobiť to niekoľkými spôsobmi:

 • povolenie na odklad veľkého množstva na obdobie nepresahujúce 30 dní;
 • je povolené platiť v splátkach, ktoré sa vydávajú maximálne 90 dní;
 • Je možné získať prednostný režim splácania.

Preferenčné zaobchádzanie poskytuje porota. Pri registrácii je potrebné na tento orgán požiadať o notársky certifikát na rukách. Dokument sa poskytuje na pracovisku a uvádza v ňom fakty o ťažkej finančnej situácii. Takáto operácia sa uskutočňuje 10 dní od podpisu protokolu o porušení dopravných predpisov.

Fakt obmedzenia

Nie je celkom pravdivé predpokladať, že v prípade, keď uplynuli dva roky od zapísania pokuty, nebol zaplatený, potom v každom prípade po uplynutí tejto lehoty rozhodnutie nebude vykonané. V takýchto situáciách je potrebné rozlišovať dva pojmy:

 • čas rozhodnutia;
 • nadobudne účinnosť rozhodnutie.

V druhom prípade je potrebné pridať 10 dní na 2 roky, obdobie, kedy vodič môže podať doklady na odvolanie proti rozhodnutiu o správnom porušení. Tiež je potrebné vedieť, že bez úplného splatenia sumy dlhu od vodiča (ak sa odhalí nezaplatenie, práva budú zrušené), certifikát sa nevráti.

koľko dopravnej polície pokutuje

Skryje sa, kým sa nezapíšu pokuty dopravnej polície, vodič v hlavnom meste je takmer nemožný. Z toho vyplývajú tieto dôvody:

 • dostupnosť aktuálnych a včas aktualizovaných databáz príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní;
 • docela efektívna práca odborníkov FSSP;
 • Existuje zákaz registrácie vozidiel s neuhradenými pokutami.
Pozri tiež: Lekárske referencie pre práva: čo je potrebné, ako sa dostať

Porušovanie videokamerou

Rozsiahle automatické prostriedky na stanovenie porušení dopravných predpisov. Zvlášť veľa na uliciach hlavných ruských miest a federálnych diaľnic. Doba platnosti pokuty dopravnej polície z kamier je rovnaká ako pri iných spôsoboch fixácie. Pokiaľ ide o porušenia, platia rovnaké predpisy.

Jediný rozdiel je v spôsobe oznámenia páchateľa. To si vyžaduje včasné monitorovanie dostupnosti zavedených sankcií prostredníctvom rôznych on-line služieb na včasné splatenie.

Je potrebné vziať do úvahy, že podľa článku 4 ods. 4 správneho kódexu, ak sa opakuje opakovaný priestupok (druhýkrát za rok) pre vodiča, neplatená pokuta v databáze je priťažujúcou okolnosťou.

Je to dôležité! Pri nezaplatení pokuty, ktorá je stanovená videokamerou, nie je možné uložiť taký typ trestu ako zatknutie Zvyšné dostupné intervencie sa používajú.

Práca súdnych exekútorov

Keď súdni exekútori zistia, že počas dvojročného obdobia úniku budete platiť pokutu, budú mať relatívne krátku dobu splácania 5 dní. V opačnom prípade budú zatknuté bankové účty, majetok alebo iné cennosti.

Vo väčšine prípadov je možné dostať sa do okienka možností nezaplatenia pokút v štatutárnych 24 mesiacoch nie pre tých vodičov, ktorí sa schovávajú dobre, ale pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nevyzerajú alebo sa nehľadajú so zlým úmyslom. To vyplýva z Kódexu správnych deliktov, článok 31.9, odseky 2, 3, 4. Nešpecifikované

 • premlčacia doba začína byť prepočítaná, ak sa zistí osoba, ktorá sa vedome vyhla vyplateniu sumy alebo majetku
 • keď sa výška pokuty musí splatiť so splátkami, potom sa zohľadňuje, takže obdobie je predĺžené na obdobie splátok.

Čo pomôže majiteľovi auta

Na strane vodičov sa dá nájsť nadmerná byrokratizácia a náchylnosť rôznych organizácií k oneskoreniam. Podobné prípady sa zohľadňujú v správnom kódexe článku 4.5:

 • je zakázané vykonať príkaz dva mesiace po spáchaní porušenia;
 • ak je to na súde, je zakázané rozhodnúť po troch mesiacoch.

To znamená, že keď vodič dostal list, v ktorom ho informoval o porušení, ktoré bolo spáchané pred viac ako dvoma mesiacmi, má právo neplatiť pokutu zákonne.

Je potrebné rozlišovať medzi prípadmi, kedy sa písomné oznámenie o porušení doručilo na pošte včas a vodič jednoducho neberie dlhú dobu, potom je tento list poslaný späť. V tomto prípade rozhodnutie nadobudne účinnosť od okamihu návratu. Dátum je prevzatý z pečiatky na obálke.

LEAVE ANSWER