Výpočet a zaplatenie dane z dopravy

Практически каждый владелец транспортного средства в России знает, что ему в обязательном порядке необходимо вносить различные платежи в казну, в том числе транспортный налог за автомобиль. Однако не все знакомы с рассматриваемым видом выплат, не знают, как vypočítať dopravnú daň и как его перечислять. Особенно остро эта проблема стоит для людей, которые совершенно недавно приобрели свой первый транспорт. Для них будет полезно получить ответы на возникающие вопросы, а также полную информацию о транспортном сборе на машины в России.

obsah

  • 1 Kto platí dopravnú daň
  • 2 Výpočet dane z dopravy
  • 3 Všetky druhy zliav a výhod
  • 4 Platba dane z automobilu

Kto platí dopravnú daň

vypočítať dopravnú daň

Aby ste správne vypočítali daň z dopravy, musíte určiť sadzbu dane pre váš región.

Daňový poriadok Ruskej federácie určuje všeobecný postup pre občianske zdanenie, zoznam osôb, ktoré ho majú zaplatiť v stanovenom čase, ako aj výšku základných sadzieb. Na základe sadzieb sa určuje priama suma platieb pre rôzne regióny. Zvyšné funkcie spracovávajú miestne orgány. Často sa stáva, že sadzby stanovené regionálnymi orgánmi sa líšia od základných sadzieb osemkrát.

Územné orgány majú právo doplniť postup zdanenia, stanoviť rôzne dávky pre určité kategórie osôb, načasovanie platenia poplatku za dopravu atď.

Dopravná daň má svoje vlastné charakteristiky. Napríklad platby nie je potrebné vykonať osoba, ktorá vozidlo používa, ale osoba, ktorej je vozidlo registrované. Niekedy sa ukáže, že majiteľ predáva auto inému občanovi na základe všeobecného splnomocnenia a po chvíli dostane oznámenie o potrebe platiť daň z auta, ktoré už nie je tam. Ide o významnú legislatívnu chybu. Podľa logiky musí vozidlo zaplatiť osoba, ktorá ho používa, a nie osoba, ktorej je registrovaná. Orgány sa aktívne pokúšajú odstrániť výsledný problém. V súčasnosti sa však stále koná.

Pozri tiež: Poslanie lekárskej rady o právach: čo potrebujete

Výpočet dane z dopravy

Výpočet dane z dopravy sa určuje na základe tzv. Daňového základu, ktorý stanovuje priamu sumu platieb. Vlastnosti vozidla sú daňovým základom prepravného. V Ruskej federácii sa základňa vypočítava na základe výkonu motora, ktorý sa počíta v koňských silách. Výrobcovia niektorých automobilov označujú výkon v kilowattoch. Ak chcete premeniť predmetné jednotky na konskú silu, stojí za to vedieť, že jeden kilowatt sa rovná 1,359 l. a. Je dôležité poznamenať, že rok vydania vozidla nehral žiadnu úlohu v miere zberu. Pri výpočtoch musíte vynásobiť množstvo koní podľa uvedenej sadzby dane.

Tento vzorec umožní správne vykonať výpočty a stanoviť jednotlivé ukazovatele pre každého vlastníka vozidla.

výpočet dane z dopravy

Vzorec pre výpočet dane z dopravy

Vezmite si napríklad automobil Hyundai Solaris, ktorý má kapacitu 123 koňských síl. Hlavným cieľom je správne vypočítať výšku dane. Pre výpočty je potrebné použiť špeciálny vzorec:

Sadzba dane x výkon motora x celkový čas vlastníctva automobilu. V dôsledku toho získame: 3,5 rubľov x 123 koňských síl x 8 mesiacov = 287 rubľov.

Je dôležité mať na pamäti, že 3,5 je jednotná priemerná sadzba Ruskej federácie.

Upozorňujeme: regionálne orgány môžu zvýšiť alebo znížiť daňovú sadzbu na koňoch, ale nie viac ako 10-krát, preto musíte tento ukazovateľ špecifikovať pre váš predmet Ruskej federácie.

Jednotlivci nemusia osobne vykonávať výpočty dane z motorových vozidiel, keďže tento postup je zodpovednosťou daňových úradov v regióne. Každý rok sú daňové organizácie povinné posielať oznámenia majiteľovi vozidla s uvedením výšky platby.

Napriek tomu by sa mali skontrolovať výpočty vykonané daňovou službou pre vlastníkov automobilov. Často môže daňová služba v odoslaných dokumentoch urobiť smiešne chyby a chyby. Existujú aj situácie, keď majitelia dostávajú nielen oznámenia o zaplatení samotného poplatku, ale aj sankcie za oneskorenú platbu. Takéto problémy vznikajú z dôvodu, že oznámenie bolo odoslané do miesta určenia a majiteľ vozidla ho nedostal. Nemá zmysel spochybňovať, takže musíte vykonať požadovanú platbu.

Pozri tiež: Ukážka vyplnenia oznámenia o nehode

Všetky druhy zliav a výhod

zvýhodnená daň z motorových vozidiel

Častejšie veteráni druhej svetovej vojny, hrdinovia ZSSR, osoby so zdravotným postihnutím atď. Môžu získať výhody.

Všetky regióny majú plné právo samostatne zavádzať zľavy a výhody na zaplatenie daní z automobilov pre určité kategórie občanov. V zásade majú tieto výhody účastníci Veľkej vlasteneckej vojny, hrdinovia Sovietskeho zväzu, zdravotne postihnutí, ktorí dostali prvú alebo druhú skupinu, majitelia automobilov s malou motorovou silou, autá mocenských štruktúr. Podrobnejšie informácie o preferenčnom zdanení získate na najbližšom daňovom úrade.

Platba dane z automobilu

Otázka: "Ako zaplatiť daň z dopravy?" Je tiež veľmi dôležitá pre každého majiteľa vozidla. Pred priamou platbou je potrebné objasniť plnoprávny dlh v daňovom orgáne, pričom každý majiteľ dostane úplné informácie o záujme.

Môžete zistiť výšku dlhu a uskutočniť platbu cez internet

Môžete zistiť výšku dlhu a uskutočniť platbu cez internet

Platba dane sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi:

  1. Platba v banke, kde bude potrebné oznámenie.
  2. Prostredníctvom špeciálnej elektronickej peňaženky QiWi.
  3. Pomocou služieb internetového bankovníctva.

Daň o preprave sa v podstate považuje za regionálny poplatok, pričom veľkosť a poradie platieb môže stanoviť a meniť miestne orgány. Tento druh dane, v závislosti od výkonu a triedy vozidla, je povinný pre každého majiteľa prepravy. Je dôležité zdôrazniť, že rok výroby motorových vozidiel nemá vplyv na celkovú výšku dane. Absolútne všetky dane musia byť zaplatené včas. Tento prístup následne pomôže zabrániť dodatočným zbytočným výdavkom za oneskorené platby. Platenie daní včas, môžete ľahko spať!

LEAVE ANSWER