Značka prechodu zakázaná

Od vodičov sa vyžaduje, aby poznali Pravidlá cestnej premávky, a to nielen pokiaľ ide o príjazdové cesty rôznych častí cesty, ale aj prítomnosť cestných značiek a inštalovaných značiek. To pomôže nielen vyhnúť sa možným pokutám, ale aj nežiaducim škodám na vozidle.

Výklad zákazových značiek, z ktorých jedna je dopravná značka "Doprava zakázaná", často vyvoláva otázky, má číslo 3,2 v dopravných predpisoch. Predtým mal tento ukazovateľ odlišný názov.

obsah

 • 1 Vlastnosti liečby
 • 2 Inštalačné prípady
 • 3 Povolená tolerancia
 • 4 Sankcie
 • 5 Podobné známky zákazu

Vlastnosti liečby

Väčšina existujúcich znakov v Ruskej federácii bola zdedená zo Sovietskeho zväzu. V súvislosti s modernizáciou celého cestného systému sú niektoré koncepty periodicky upravené v súlade s medzinárodnými normami. V tomto ohľade je označenie "Pass-through cestovanie zakázané" bolo premenované na prohibičné označenie "Doprava zakázaná". Preto bol zdôraznený jeho skutočný význam a odstránené rozdiely.

ako vyzerá dopravná značka, ako je doprava zakázaná v dopravných pravidlách

Je potrebné starostlivo prečítať súčasný výklad pojmu, inak budete musieť pravidelne platiť pokutu za cestu pod označením "Cestovanie zakázané". Je dôležité pochopiť, na ktorú časť cesty patrí a aké konkrétne kroky neumožňujú vodiči.

Je potrebné vedieť, že ukazovateľ 3.2 nesmie byť inštalovaný pred zapnutím jednosmernej cesty. Hoci takéto stanovisko medzi vodičmi nie je nezvyčajné.

Inštalačné prípady

Vzhľad označenia je biely kruh obkolesený červenou čiarou okolo obvodu. V kruhu nie sú žiadne symboly. V niektorých prípadoch je doplnená informačnými tabuľami umiestnenými priamo pod ňou. Môžu indikovať interval pôsobenia, čas pôsobenia atď. Inštalácia sa poskytuje v nasledujúcich prípadoch:

 • Vodiči sú upozornení, že na jednej z cestných úsekov bude pešia zóna. Často je to potrebné dočasne nainštalovať počas obdobia zatvárania cesty a počas udalostí alebo osláv.
 • Často umiestnite ukazovateľ na miesta, kde cesta funguje alebo vykonala opravu infraštruktúry.
 • V niektorých prípadoch sú podobné znaky zakazujúce priechod namontované paralelne s označeniami "Dead End". To je bežné pri vstupe do uzavretej oblasti alebo pred vstupom do veľkého podniku.
Pozri tiež: Plnenie Europrotaolu pri nehode: vzorka

Nastavené šípky 8.3.1-8.3.3 pomáhajú objasniť situáciu. Označujú smer zľava doprava alebo dopredu / dozadu (hore / dole). Cestovanie môže byť zablokované o víkendoch alebo v pracovných dňoch.

Povolená tolerancia

Značka musí byť v súlade s normou GOST R 52289-2004. Prítomnosť ukazovateľa však umožňuje, aby určitý druh dopravy legálne ignoroval tohto informátora. Existuje výnimka na znamení "Nepovolený pohyb", ktorý umožňuje niektorým kategóriám vodičov pohybovať sa týmto smerom.

aký je trest za cestu pod znamením cesty, je zakázané

Podľa súčasných pravidiel sú výnimky:

 • Na značke 3.2 sa nemusia venovať pozornosť cestným vozidlám, ktorých cesta prechádza pozdĺž tejto cesty.
 • Pod indexom majú vodiči, ktorí majú 1 alebo 2 skupiny zdravotne postihnutých, právo prejsť. Títo vodiči sú rovnako rovnakí ako títo vodiči.
 • Zoznam výnimiek zahŕňa vozidlá, ktoré podľa dohody slúžia podnikom nachádzajúcim sa na území za označením. Súčasne musia mať vodiči doklady o tejto skutočnosti (nákladný list, služobný výjazd atď.).
 • Nebojte sa o majiteľoch áut žijúcich na území nachádzajúcom sa za príslušným označením. V niektorých prípadoch je potrebné potvrdenie tejto skutočnosti. Môže ísť o povolenie na pobyt z pasu alebo podpísanej nájomnej zmluvy.
 • Do priechodu sú povolené poštové vozidlá. Predpokladom pre túto situáciu je prítomnosť bieleho diagonálneho pásika na modrom pozadí.

Potrebujete vedieť! Vozidlá povolené na prechod cez územie, označené bodom 3.2, musia vstúpiť a nechať ho len na najbližšej križovatke.

tresty

Pri nedodržaní stanovených dopravných značiek sa poskytujú finančné pokuty. Súčasná pokuta za dopravu pod označením "Doprava zakázaná" je 500 rubľov za rok 2017. V niektorých prípadoch vodiči môžu verbálne vydávať od inštruktora.

Relatívne nízky stupeň trestu je pomerne ľahko vysvetliť. Časť označená príslušným označením sa nevzťahuje na cestu so špeciálnou intenzitou dopravy. Páchateľ, ktorému bolo umožnené dýchať podľa zákazu, prakticky nevytvára pre ostatných účastníkov cestnej premávky osobitné prekážky.

Pozri tiež: Pokuta za zastavenie pri prechode pre chodcov

Niektorí vodiči idú na určitý trik. Oznamujú inšpektorovi miesto svojho bydliska v oblasti alebo pracovisku. Vzhľadom na to, že podľa pravidiel je táto žaloba prípustná, môže dôstojník presadzovania práva prepustiť vodiča.

Aby sa zabránilo zdĺhavým sporom o povolení prechodu, je potrebné vopred ukladať doklady. V niektorých prípadoch budú dokonca aj ich kópie vhodné.

Pre pohyb označenia je zakázané.

Formálne predpisy zakazujú priechod vyznačeného územia. Z tohto dôvodu je možné prejsť pod označením, ale nie je možné vyhnúť sa pod ním (jeho oblasť pôsobenia). Takéto čítanie právnych predpisov má právo existovať.

Podobné znaky zákazu

Na ceste sú aj značky, ktoré zakazujú pohyb určitých kategórií vozidiel. Medzi tieto symboly patrí napríklad označenie 3.4. Znemožňuje ďalší pohyb nákladných vozidiel s povolenou maximálnou hmotnosťou nad 3500 kg. Pre cestovanie pod ním je vodič pokutovaný 500 rubľov.

Kruh s červeným pruhom okolo obvodu a auto ikona vo vnútri, má číslo 3,3 v dopravných predpisoch, zakazuje pohyb motorových vozidiel. Všetky vozidlá s motormi, s výnimkou mopedov, traktorov, terénnych vozidiel a vozidiel s vlastným pohonom, sú zakázané.

Pre popísané označenia existujú výnimky, medzi ktoré patria mikrobusy, vozidlá pre osoby so zdravotným postihnutím (1. a 2. skupina), úradná a osobná doprava občanov žijúcich na území.

LEAVE ANSWER