Známky zakazujúce parkovanie: pokrytie

Zvýšenie počtu áut v mestách vedie k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest alebo parkovacích miest. Vo veľkých lokalitách je niekedy nutné počas vyhľadávania voľného miesta stráviť 15-20 minút. Tento stav niekedy donúti majiteľov automobilov ignorovať dopravné značky zakazujúce parkovanie. Automobil je vyhodený na neoprávnené parkovisko.

Toto rušenie prispieva k nárastu dopravných zápch na rôznych častiach cesty. Preťaženie a rôzne dopravné rušenia vyvolávajú využívanie evakuátorov orgánmi. Bude možné minimalizovať negatívne dôsledky pre našu vlastnú dopravu pri dodržiavaní dopravných predpisov, najmä pokiaľ ide o plnenie požiadaviek dopravných značiek.

obsah

 • 1 Súčasná terminológia
 • 2 Vykonávanie indikačných značiek
 • 3 jemnosť "čítania" informácií

Súčasná terminológia

Všetci majitelia automobilov sú vyškolení vpravo niekoľko týždňov. Avšak už niekoľko mesiacov po získaní vodičského preukazu väčšina nemôže správne formulovať, aký je rozdiel medzi značkou stop a parkovaním je zakázané. Hoci sa tieto prvky dopravných značiek nachádzajú takmer všade v mestských prostrediach.

Výklad pojmov a rozdiel medzi parkovaním vozidla a jeho zastavením je uvedený v súčasných pravidlách cesty č.1.2. Na základe výkladu, v ktorom je zastávka menej ako päťminútové zastavenie prevádzky, mnohí vodiči mylne interpretujú parkovisko ako viac ako päťminutové zastavenie prevádzky. V skutočnosti to nie je úplne správna interpretácia dopravných predpisov.

Príkladom je jeden z prípadov, keď niekoľko ton zeleniny prinieslo do skladu nákladným automobilom. Celé vyloženie zahŕňa náklady na čas za hodinu. V tejto polohe je vozidlo s kontinuitou vykládky v polohe zastavenia a má právo správať sa podobným spôsobom, keď sú tam príznaky, ktoré dlhodobo zakazujú parkovanie (parkovanie), ale umožňujú zastaviť. Rovnaké pravidlo platí aj pre osobnú dopravu a vystupovanie cestujúcich za viac ako 5 minút.

aké sú príznaky, ktoré zakazujú parkovanie

Úplne odlišná situácia nastáva vtedy, keď vodič zastavil jazdu na svojom vozidle, napríklad na podobné činnosti:

 • pozrieť sa do obchodu pre balenie cigariet;
 • kúpiť nové noviny;
 • pridať benzín do palivovej nádrže;
 • vyčistiť predné svetlá alebo čelné sklo pred znečistením atď.

Ak proces trvá viac ako 5 minút, potom tieto akcie už nie sú zastávkou, ale spadajú pod interpretáciu pojmu parkovisko. Pre túto akciu je potrebné zvoliť vhodné miesto povolené pravidlami dopravných predpisov.

Parkovanie je podmienené zastavením pohybu po dobu dlhšiu ako 5 minút, kým vozidlo nemá žiadne udalosti a vodič často uzamkne auto a nechá ho.

Dešifrovanie významu pojmov "parkovanie" a "zastávka" je potrebné vziať do úvahy, že obidve činnosti vodič vedome využíva. Ukončenie pohybu vozidla sa úmyselne uskutočňuje počas časového obdobia stanoveného vodičom.

Dopravné pravidlá okrem toho umožňujú nútenú zastávku, a to aj tam, kde je zakázané prevádzkovanie značky zastávky a parkoviska. Nevykonáva sa na žiadosť vodiča, ale koincidáciou vonkajších okolností. Nie je možné zakázať nútenú situáciu podľa pravidiel. V tomto ohľade sa nevzťahujú pravidlá pre parkovanie pre túto akciu motoristov alebo avtoprofessionalov.

Pozri tiež: Aký je trest za jazdu bez poistenia

aké sú sankcie za označenia, ktoré zakazujú parkovanie

Počas núteného zastavenia sú občanom, ktorí riadia vozidlo, pridelené určité povinnosti, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • povinné zahrnutie tlačidla "núdzový gang";
 • inštalácia výstražného trojuholníka;
 • ak je to možné, ťahanie alebo ťahanie vozidla na stranu cesty alebo na chodník;
 • zabezpečenie dopravného prístupu v nasledujúcom alebo opačnom smere atď.

V praxi existujú situácie, kedy sa zastavenie dopravy nevzťahuje ani na zastávku, ani na parkovisko. Nežiadúce opatrenie je vykonané pred semafore počas červeného svetla alebo niekoľkých metrov pred zebrou. Stojaca v dopravnej zápche patrí do tejto skupiny aj tam, kde je platná zóna značky "bez parkovania".

Postupujte podľa značiek

Môžete to urobiť bez zaplatenia pokuty za nesprávne parkovanie, ak správne interpretujete inštalované dopravné značky. Je potrebné vziať do úvahy vyhlásenie: "čo nie je zakázané, je povolené". Právny výklad týkajúci sa týchto akcií je vhodné uplatniť tu. Preto sa odporúča poznať dopravné pravidlá tak, aby sa nestali do nežiaducej alebo nejednoznačnej situácie.

Pri inštalácii značiek, ktoré zakazujú parkovanie a zastavenie, sa dopravná polícia riadi určitými pravidlami, ktoré vám umožňujú jasne a jednoznačne regulovať dopravnú situáciu. Preto je možné poskytnúť výsledok:

 • hrozba bezpečnosti dopravy nie je povolená;
 • neexistujú žiadne prekážky voľného pohybu chodcov a vozidiel;
 • nedochádza k porušeniu pravidiel cestnej premávky vozidlami nútenými riadiť nesprávne zaparkované auto.

Vzhľadom na rozdiel medzi znamienkami zákazu parkovania a zastavenia je potrebné vziať do úvahy, že v prvom prípade je zakázané zastaviť pohyb a v druhom prípade pôsobenie znamenia umožňuje rýchlosť poklesu na 0 km / h, ale vodič by nemal opustiť svoje vozidlo dlho. Kruhový znak s jednou červenou prečiarknutou čiarou pod uhlom neumožní dlhé parkovisko a ak sú v kruhu dve prekrížené červené čiary, platí zákaz nielen na parkovisku, ale aj na zastávke.

aké kroky zastavenia a parkovania sú zakázané

Je to z kruhu, ktorý je na okraji s červeným pruhom s modrou základňou a červenou "X" vo vnútri, evakuatory odvážajú naše autá. Všetci by mali dodržiavať toto označenie vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Výnimka je povolená iba pre vozidlá na trase.

Dopravná značka, ktorá neumožňuje parkovanie, sa mierne líši. Pripúšťa možnosť odstavenia vozidiel prepravujúcich zdravotne postihnuté deti alebo osoby so zdravotným postihnutím 1. alebo 2. skupiny. Vodiči taxíkov, ktorí prevádzkujú meter alebo dopravu poštových služieb, majú právo zakázať zákaz z právnych dôvodov.

Potrebujete vedieť, že občania žijúci v oblasti, ktorá susedí so zónou týchto zákazových značiek, nemajú povolenie na zabezpečenie parkovania v zakázanej zóne podľa dopravných predpisov.

Nenápadnosť "čítania" informácií

Pri vyhľadávaní parkovacieho miesta je potrebné skontrolovať aj tie oblasti, kde boli inštalované zákazy, pretože cestná infraštruktúra sa neustále mení a nové značky sa pravidelne montujú / demontujú. Je dôležité mať na pamäti, že zóna platnosti označení sa vzťahuje iba na vozidlá umiestnené na tej istej strane, na ktorej stojí značka.

Pozri tiež: Čo je TCP na aute?

Obe označenia majú niekoľko stanovených oblastí pokrytia:

 1. Interval medzi znamienkom a prvým priesečníkom za ním. Zvyčajne po križovatke je zrušená zákazová akcia. Ak je nainštalovaný nový znak, nemožno ďalej zaparkovať.
 2. Interval medzi označením zákazu a koncom zúčtovania. Ak neexistujú križovatky, opustenie mesta alebo mesta znamená ukončenie označenia. Potom môžete bezpečne zaparkovať svoje auto.
 3. Interval ukazovateľa ukončí všetky obmedzenia. Na prímestských úsekoch trasy počas vykonávania akejkoľvek práce sú často stanovené dočasné zákazy na parkovanie alebo zastavenie. Ich činnosť končí po okrúhlej značke s bielou základňou a niekoľkými čiarami prechádzajúcimi pod uhlom.
 4. Interval od znaku pozdĺž žltej čiary za ním. Na extrémnej časti vozovky alebo na obrubníku je nasmerovaná čiara. Pravidlá zabezpečujú pevnú alebo prerušovanú žltú čiaru. V prvom prípade je uzamknutá zastávka av druhom prípade nie je povolené len parkovanie. Treba mať na pamäti, že linky premývajú mnoho kilometrov, takže vodič by mal byť pozorný na túto značku.
 5. Prítomnosť vysvetľujúcich tabuliek. Pod značkami obmedzenia parkovania môžu byť informačné prírastky označujúce časť cesty, ktorá má zákaz parkovania.

ako pochopiť účinok značky stop a parkovisko je zakázané

Značky zakazujúce parkovanie so šípkami je možné ľahko dešifrovať:

 • Šípka smerom hore. Môže byť zobrazený bez doplnkov alebo má pevnú vzdialenosť v metroch. Označuje, že obmedzená oblasť začína v mieste inštalácie.
 • Bilaterálne šípky. Vzájomne nasmerované šípky hore / dole v komplexe so znamienkom označujú pokračovanie zákazu zastavenia alebo parkovania.
 • Šípka smeruje nadol. Značka informuje o ukončení zóny zákazu zastavenia alebo parkovania.

kde je podpísaná oblasť parkovanie zakázaná

Pravidlá cestnej premávky poskytujú iný typ označenia, ktoré opisuje zónu s obmedzeniami parkovania. Na rozdiel od tradičného okrúhleho ukazovateľa je tento obdĺžnik vybavený niekoľkými funkciami:

 • jeho pôsobenie nie je obmedzené na interval k najbližšej križovatke a všeobecná zóna vplyvu sa môže rozšíriť aj na bloky dopredu alebo na celú mestskú oblasť;
 • koniec ukazovateľa je signalizovaný inštalovaným novým informátorom: "Koniec parkovacej zóny";
 • môže mať značka prídavok vo forme časového limitu špecifikovaného v hodinách.

Je tiež potrebné dbať na povolenie "Parkovanie so znamienkom", na ktorom je uvedený symbol osoby s postihnutím. Informátor poskytuje možnosť zaparkovať vozidlo pre osoby so zdravotným postihnutím. Symbol je vytvorený tak, aby sa na asfalte zdvojil bielou farbou.

LEAVE ANSWER