4. generácia plynových zariadení: čo potrebujete vedieť

Zvýšenie ceny na čerpacej stanici pre benzín a naftu spôsobuje, že motoristi premýšľajú o tom, ako ušetriť na ceste. Jedným z riešení tohto problému je použitie rôznych alternatív kvapalných palív. Musíme študovať prístroj generácie HBO 4 na preloženie železného koňa na spotrebu plynu.

obsah

 • 1 Vlastnosti plynového zariadenia
 • 2 Základné princípy práce
 • 3 Používanie indikátorov
 • 4 Schematické práce HBO a jeho zariadenia
 • 5 Pozitívne charakteristiky

Vlastnosti plynového zariadenia

Výrobcovia v našej krajine aj v zahraničí ponúkajú zákazníkom piaty generácie HBO, motoristi však dávajú prednosť časovo testovanému systému predchádzajúcej verzie. To súvisí nielen s vysokými nákladmi nového systému, ale aj s jeho udržiavateľnosťou a prevádzkou v rôznych situáciách.

Hlavnou úlohou používania plynového zariadenia je dodávanie zmesi plynného paliva a vzduchu do pracovných fliaš spaľovacieho motora.

Aké zariadenie generácie HBO 4

Moderná plynová inštalácia 4 generácie môže byť inštalovaná na rôzne druhy dopravy:

 • osobný automobil;
 • vozíky;
 • minibusy;
 • verejná doprava;
 • úžitkové vozidlá atď.

Existujú dva hlavné typy systémov na trhu:

 • Komprimované (CNG). Použije sa stlačený zemný plyn (metán CH4).
 • Na skvapalnený ropný plyn (GOS). Súpravy sa používajú samostatne alebo zmesi propánu a butánu (C.3H8 a C4H6 v tomto poradí).

Predpokladá sa, že metán bude nebezpečnejší. Dokonca aj malé množstvo tejto chemikálie môže v osobe spôsobiť rýchle otravy, slepotu, udusenie atď. Molekula plynu je menšia ako molekula GOS, takže vyžaduje hrubšie a tesnejšie plynovody, nádrže atď.

Základné princípy práce

Od štvrtej generácie HBO pracuje v kombinovanom režime palivo + plyn a v monopalivovom cykle (výlučne benzín alebo výhradne plyn), motoristi si môžu v určitej chvíli vybrať svoju preferovanú možnosť jazdy. Táto funkcia robí systém veľmi obľúbený u majiteľov automobilov.

K dispozícii je aj automatický režim prepínania medzi typmi paliva. Dizajnéri vyvinuli pomerne malý ovládací panel s veľkosťou. Má podsvietenie LED, kde sa môžete naučiť z indikátorov o množstve paliva v nádržiach..

Montážny panel sa často nachádza na ľavej strane v blízkosti stĺpika riadenia. Táto zóna je ergonomická pre pohodlnú manipuláciu.

Používanie indikátorov

Inžinieri poskytli panelu štvrtej generácie riadok 4 zelených indikátorov, ktoré vyvrcholili jedným červeným svetlom. Tento prvok bol prenesený do 5. generácie.

Navigácia signálov je jednoduchá. Je potrebné brať do úvahy len dôležité faktory:

 • jedno horiace zelené svetlo zodpovedá približne 10 litrom plynu;
 • desaťlitrová časť plynového paliva trvá v priemere 200 km;
 • červená žiarovka, ktorá sa rozsvietila, znamená obmedzenie rezervy elektrickej energie 40-70 km;
 • s horiacou červenou LED, stojí za to ísť na benzínovú stanicu čo najskôr.

K dispozícii je samostatná červená LED, ktorá je buď zhasnutá alebo pracuje v blikajúcom režime. V prvom prípade - auto beží na plyn. Keď bliká motor, vypaluje sa len benzín a očakáva sa automatické prepnutie na plyn.

Pozri tiež: Vytvorenie uzamknutia elektrického kufra

Červená LED sa rozsvieti na začiatku, keď auto spotrebuje benzín. Po dosiahnutí režimu prevádzkových teplôt sa po určitom čase prejde na skvapalnené palivo.

Treba mať na pamäti, že keď plynové zariadenie 4. generácie má schopnosť pracovať v kombinovaných režimoch, znamená to zvýšenú spoľahlivosť systému a dodatočnú spoľahlivosť motora. Dôležitým faktorom je predĺžený kilometrový výkon vozidiel, ktorý zabezpečuje tankovanie viacerých druhov paliva.

Skutočná doprava plynu je určená pre malé osady, kde existuje riziko čerpania paliva s nízkou kvalitou paliva alebo benzínové stanice sú umiestnené dostatočne ďaleko. Vlastníci automobilov priznávajú, že autá s plynovými spotrebičmi trochu ukradnú. Stačí, aby vodič stiahol spínač a vozidlo sa nespustí ani na benzín ani na plyn.

Čo vyzerá ako 4 generácia plynového zariadenia?

Keď je v automobile prítomný motor s pomerne drahým vstrekovacím systémom vrátane katalyzátora, zavedenie HBO bude mať pozitívny vplyv na prietok a objektívne predlžuje prevádzkovú dobu katalyzátora.

Je dôležité vedieť, že plynové zariadenia štvrtej generácie sú skutočne inštalované na vozidlách, ktoré spĺňajú environmentálne normy, ktoré nie sú nižšie ako Euro-3 pre škodlivé emisie, pretože existuje typ impulzného vstrekovania zmesi paliva a vzduchu vykonávaný príkazmi regulátora samostatnej riadiacej jednotky.

Počítač číta a generuje dáta procesora a odosiela riadiace impulzy. Druhá pomôcka otvorí dýzy na vstrekovanie plynu a blokuje podobné trysky pre benzín. Systém je založený na konkrétnom type údajov, ktoré zahŕňajú:

 • aktuálna teplota, ktorú má prevodovka;
 • aktuálny tlak plynu;
 • vstupná teplota plynu.

Počas prevádzky môže hladina plynu výrazne klesnúť. V takejto situácii plynové zariadenia v automatickom režime zatvoria a zablokujú prevádzku plynových vstrekovačov a súčasne otvárajú a prevádzkujú náprotivky benzínu.

Schematické práce HBO a jeho zariadenia

Povinné atribúty plynovej súpravy sú tieto komponenty:

 • multyklapan;
 • kapacita pre skladovanie skvapalneného plynu;
 • modul na prípravu a vstrekovanie palivovej zmesi do valcov.

Inštalácia multivalu sa vykonáva na hrdle valca. Používa sa na zabezpečenie kapacity na doplnenie paliva a na reguláciu spotreby paliva počas cyklu spotreby plynu. Multivalve sa skladá z prvkov:

 • prietokový ventil (výfuk);
 • plniaci ventil (vstup);
 • núdzový ventil (používa sa na rýchle odľahčenie tlaku);
 • analógový indikátor plnej kapacity;
 • palivová nádrž na palivo.

ako umiestniť plynovú inštaláciu 4 generácie

Potreba núdzového ventilu spočíva v tom, že pomáha vypnúť výstupný kanál, ak sa prietok plynu dramaticky zvyšuje. Takýto faktor sa prejavuje napríklad vtedy, keď sú rozdeľovacie potrubia na motor poškodené.

Modul na prípravu a distribúciu plynu má tento návrh:

 • Palivová lišta s pracovnými tryskami.
 • Čistenie filtrov.
 • Reduktor.

Pre propánové štruktúry sa používajú jednostupňové prevodovky a pre metánové systémy sú relevantné dvojstupňové analógie. Vďaka tomuto uzlu sa palivo prevádza z kvapalnej fázy do plynnej fázy. Ďalším prvkom dvojstupňových modelov je zníženie výstupného tlaku.

Pozri tiež: GSM alarm systém pre auto

Je lepšie spustiť motory so zmiešanými palivovými systémami na benzín, aby sa znížil účinok detonácie. Môžete tiež použiť plyn, ale stojí za to robiť len v núdzových situáciách.

Časté štartovanie plynu je schopné vypnúť prevodovky. Membrána zabudovaná do nich dostáva vysoké preťaženie, keď je motor zapnutý kvôli vysokému tlaku. Po štarte na benzín sa zvýši pracovná teplota a automatizácia prepne prácu na plyn. Znížený tlak spôsobuje, že automatizácia sa prenáša do kvapalného paliva a vodič zapípa.

Práca štvrtej generácie HBO neumožňuje vo vstupnom kanáli objavovať sa v systémoch, ktoré sú slabo synchronizované s mechanickým posuvom. Tým sa znižuje riziko prác na spaľovacích motoroch s plastovými záhlavňami.

Po inštalácii budete potrebovať nastavenie kvality zapaľovania. Je to spôsobené tým, že plyn má výrazne vyššie oktánové číslo v porovnaní s benzínom. Plynový blok potrebuje skoršie zapaľovanie, ktoré sa odráža v väčšom predbežnom uhle.

Treba mať na pamäti, že výrazné zlepšenie práce HBO umožňuje použitie špeciálnych zapaľovacích sviečok. Bude však pracovať na klasickom NW spaľovacieho motora. Nastavenie sa vykonáva zavedením elektronických variátorov.

Systém štvrtej generácie umožňuje upgrady a ladenie. Vykonajte to pomocou motora na ladenie čipov. Vďaka optimalizácii je možné vyrovnať prevádzkový režim teploty, pri ktorom bude automatické prepínanie prívodu paliva.

čo je súčasťou generácie zariadenia HBO 4

Odporúčame vám dbať na prítomnosť dopolforov, ktoré pomáhajú chrániť prevodovku s dýzami od mechanických nečistôt. To výrazne predlžuje životnosť modulu a zaistí menšie zaťaženie motora.

Pozitívne vlastnosti

Výhody 4. generácie HBO v porovnaní so skoršími zmenami zahŕňajú nasledujúce faktory:

 • maximálny výkon sa generuje vďaka presnému meraniu paliva a optimálnemu pomeru miešania;
 • zábrany motorov s vnútorným spaľovaním sú odstránené, práca prebieha hladko bez neprimeraného trenia a sú vylúčené klapky charakteristické pre predchádzajúcu generáciu;
 • dochádza k väčšiemu spaľovaniu palív, čo vedie k zvýšeniu životného prostredia, dodržiavaniu noriem Euro 3/4 s minimálnou stratou elektrickej energie o 1 + 2%;
 • dizajnéri sa postarali o zavedenie jedinečných konektorov, ktoré nie sú počas inštalácie zmätené, čo zjednodušuje a urýchľuje montáž;
 • vďaka hardvérovej diagnostike a párovaniu softvéru je štvrtá generácia perfektne inštalovaná na moderných automobiloch.

V každom meste je ľahké nájsť majstrov, ktorí vám pomôžu s nastavením a riešením technických problémov s týmto zariadením. Cena cenníka je k dispozícii pre väčšinu používateľov.

Počas prevádzky môže dôjsť k zhoršeniu výkonu spaľovacieho motora z nasledujúcich dôvodov:

 • rozbité zariadenia;
 • stratené nastavenie dávkovača alebo prevodovky;
 • filter bol dlhší čas prevádzkovaný a upchatý, čo viedlo k zníženiu dodávky paliva;
 • v zime sa teplota plynnej zmesi zníži.

Stojí za zváženie, že v chladnom počasí motor môže spotrebúvať zmiešanú zmes. K tomu dochádza z dôvodu zníženej teploty.

LEAVE ANSWER