Aký je trest za jazdu bez poistenia

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné prispieť k riešeniu sporov o dopravných nehodách. Zanedbanie tohto nástroja ohrozuje vodičov finančným trestom. O tom, čo trest za jazdu bez poistenia ohrozuje Rusov, poďme sa porozprávať v tomto článku.

Povinnosti mať aktuálne poistenie v aute sú zakotvené v legislatíve. Na žiadosť cestných inšpektorov sa musí predložiť spolu s vodičským preukazom.

obsah

  • 1 Niekoľko druhov pokút
  • 2 Pokuta za poistenie po lehote splatnosti
  • 3 nehody bez povinného poistenia
  • 4 Relaxácia pre neoprávnených vodičov
  • 5 Záver

Niekoľko druhov pokút

Ak vodič zastavil zamestnanci vnútorných orgánov a nemohol predstaviť poistnú zmluvu CTP, existujú dva scenáre. V prvom prípade sa predpokladá, že politika je doma, je platná, ale z nejakého dôvodu to nebolo v aute v tom momente. Niekto z blízkych osôb alebo sám majiteľ vozidla musí poskytnúť originálny dokument.

Tresty sa však nemôžu vyhnúť. Inšpektor musí právoplatne pokutovať páchateľa za jazdu bez poistnej zmluvy CTP. Výška pokuty je 500 rubľov. V zriedkavých prípadoch môže byť trest verbálne upozornenie.

aký je trest za jazdu bez poistenia

Ak chcete nejako potvrdiť existenciu skutočnej politiky, môžete niesť farebnú fotokópiu dokumentu v aute. To môže nejako potvrdiť slová vodiča, ak zrazu originál nebol vo vozidle, ale pôvodná politika bude v každom prípade musieť byť prezentované.

V druhej situácii súčasnej politiky nemá vodič nikde ani v aute ani doma. Veľkosť pokuty bude viac, vodič bude musieť zaplatiť 800 rubľov pod protokolom.

Ak je zaregistrované platné poistenie vozidla, ale osoba, ktorá riadi vozidlo, nie je v dokumente špecifikovaná, výška pokuty bude 500 rubľov.

Pozri tiež: Aký je trest za parkovanie na nesprávnom mieste

Penále po lehote poistenia

Pravidlá a predpisy týkajúce sa vozidiel sa menia dosť pravidelne. Pred niekoľkými rokmi dostali majitelia automobilov pevnú lehotu 30 kalendárnych dní na opätovné vydanie povinného poistenia. Toto pravidlo bolo zrušené v roku 2009. Tento typ trestu v ruskej legislatíve neexistuje.

kde zaplatiť pokutu za poistenie po lehote splatnosti

Ak je dátum vypršania platnosti CTP, vodič nemá právo používať vozidlo.

Nasledujúci deň musí zaplatiť za poistenie a dostať potvrdzujúci doklad. Z tohto dôvodu neexistuje žiadny oneskorenie v tomto druhu povinnosti. Existuje buď poistenie, alebo nie. V druhom prípade to bude pokuta za nedostatok poistenia musieť zaplatiť štandard 800 rubľov.

Nehoda bez povinného poistenia

Bez zásady môže dôjsť aj k dopravnej nehode. Dve varianty udalostí nevylučujú zaplatenie pokuty 800 rubľov. Potom sme odhalili vinníka nehody. Ak by bol vodič bez poistky, potom by musel nahradiť hmotné straty z vlastnej kapsy, nikto nie je povinný pomôcť.

aký bude trest, ak nie je zapísaný v poistení

Neprítomnosť CTP sa zaznamenáva v dokumentoch, ktoré tvoria inšpektor, ktorý prišiel. Nezávislý expert pozvaný dotknutou stranou určí sumu, ktorá sa má vymáhať. V tomto procese musí byť stranou páchateľa. Jej dokument je pozvaný na tento proces. Najčastejšie sa to deje telegramom, aby sa jasne zaznamenal fakt.

Výhodnejšou cestou z tejto situácie je riešenie finančného sporu v predsúdnom konaní. Po úplnom vrátení škody je potrebné od príjemcu peniaze prevziať potvrdenie o neprítomnosti nárokov a ďalšej náhrady, a to aj po odhalení skrytých škôd.

Ak je vodič s aktívnou politikou obviňovaný za nehodu a druhá strana nemá takýto doklad, poisťovňa je povinná odškodniť škodu. Avšak pokuta 800 rubľov bude musieť byť zaplatená.

Relaxácia pre neoprávnených vodičov

Trest za jazdu bez poistenia až do novembra 2014 od policajných úradov v oblasti dopravnej polície bol tiež vyjadrený pri odstraňovaní poznávacích značiek z automobilov až do odstránenia porušenia. Keďže nemožno jazdiť bez čísel, takéto porušenie bolo považované za príliš závažné. Teraz toto pravidlo nie je platné.

Pozrite tiež: Čo robiť v prípade nehody, ako vyriešiť problém s CTP

čo by som mal zaplatiť pokutu, ak nie je zapísaná v poistení

Existuje nový trend v súvislosti s rastom cien poistenia, ktoré ich vôbec nezískali. V niektorých regiónoch môže suma pre túto politiku pre rozpočtové autá presiahnuť 10 tisíc. Preto vodiči dávajú prednosť plateniu 800 rubľov, a dúfajú, že zriedka sa vyplatí. Ale v tejto situácii existuje obrátená negatívna stránka. Inšpektori majú právo napísať pokutu za tento trestný čin neobmedzene. Výška týchto poplatkov nemôže tento trik odôvodniť.

Musíte byť tiež opatrnejší a kontrolovať typ politiky. V dokumente sa môže uviesť iba jeden vodič alebo obmedzený zoznam ľudí. Potom pre tých, ktorí nevedia, aký druh pokuty, ak nie je zapísaný v poistení, informujeme vás, že suma bude tiež 800 rubľov.

záver

Vodič bez CTP porušuje zákon. Podľa požiadaviek regulačných aktov Ruskej federácie musí byť politika nevyhnutne v aute, inak vodič zaplatí pokutu. Majiteľ vozidla bude počas nehody znevýhodnený, a to ako vinník, ako aj obeť. Hoci poznávacie značky nebudú odobraté z vodiča, môžu byť takmer nekonečne potrestané nekonečným počtom prípadov na každom križovatke, pretože nemajú politiku. Politika po splatnosti neexistuje, je buď tam, alebo neexistuje.

LEAVE ANSWER