Ako skontrolovať vozidlo s cieľom zakázať registráciu

Použité vozidlá sú v mnohých ohľadoch najaktívnejšími nákupmi pre mnohých vodičov. Cenovo dostupné a relatívne lacné diely robia tento produkt atraktívny pre mnohých používateľov. Niektoré automobily však majú nepriaznivú finančnú alebo právnu minulosť, a preto sa odporúča skontrolovať vozidlo včas, aby sa zakázalo registrácia.

Táto technika vám umožní získať komplexné informácie o nadchádzajúcej transakcii pred nákupom. Vo väčšine prípadov je vďaka tomuto monitorovaniu možné vyriešiť problém opätovného vydania vozidla za komfortnejších podmienok pre kupujúceho.

obsah

 • 1 Blokovanie vládnych agentúr
 • 2 Spôsoby kontroly
 • 3 Uvoľnenie situácie
 • 4 Proces zrušenia sankcií
 • 5 Právne jemnosti

Blokovanie vládnych agentúr

Existenciu zákazu alebo iných obmedzení v našom štáte môže stanoviť niekoľko autorizovaných orgánov. Po splatení všetkých dlhov, za ktoré bol zámok založený, bude možné plne disponovať s nehnuteľnosťou.

ako skontrolovať auto o zákaze registračných akcií na základe dopravnej polície

Včasná kontrola vozidla na zatknutie a obmedzenie umožňuje identifikovať konkrétnu organizáciu, ktorá rozhodla. Tieto orgány majú tieto štruktúry:

 • Súdnictvo. Situácia nastáva v procese rozdelenia majetku počas rozvodového konania. Sudca pred prijatím konečného rozhodnutia zakazuje svoje rozhodnutie zbaviť sa hnuteľného majetku. Skontrolujte, či obmedzenia na vozidle dokážu rýchlo identifikovať tento základ.
 • Zvyky. Problémy môžu vzniknúť pri preprave, ktorá podľa colných orgánov nelegálne prekročila hranicu. Ak identifikujete problémy s dokumentmi alebo platia povinné colné poplatky.
 • Vyšetrovacie agentúry. Autom sa môžete spáchať zločin, po ktorom sa auto dostane do zoznamu vyhľadávaných vozidiel. Vyhľadávanie databázy dokáže určiť právnu "čistotu" auta.
 • Exekútori. Súdny príkaz ukladá zákaz splácania dlhov rôzneho druhu, medzi ktoré patria bankové pokuty, úžitkové platby, rôzne druhy daní, výživné atď.
 • Sociálne zabezpečenie. Ak ovplyvňujú záujmy detí mladších ako vek príslušných orgánov, majú právomoc obrátiť sa na súd, aby zabezpečili zákaz akýchkoľvek krokov s vozidlom.
 • Dopravná inšpekcia Kontrola vozidiel dopravnej polície bude úspešná v organizácii s rovnakým názvom. Obmedzenia sa stanovujú, ak sú potvrdené informácie o účasti vozidla na nehode alebo ak je zistená škoda v oblasti kódu VIN alebo iného povinného označenia. Odstránenie z vyhľadávania sa nevyskytne pred dôkladným preskúmaním, ktoré potvrdilo, že zmeny číslovania sa vyskytli v určitom čase.
Pozri tiež: Trest za xenón: Odopierajú práva?

Spôsoby kontroly

V moderných podmienkach existuje niekoľko spôsobov, ako si vozidlo skontrolovať na účely zákazu registrácie na základe dopravnej polície alebo iných služieb. Zvážte možnosti, ktoré sú k dispozícii dnes:

 • Prostredníctvom výkonu súdnych rozhodnutí. Zamestnanci štátnej organizácie môžu poskytovať aktuálne informácie o zavedených a v súčasnosti nevydzatých obmedzeniach a zatýkaniach. Údaje získavajú občania, ktorí písomne ​​na službu písomne ​​požiadali. V odpovedi odborníci tiež písomne ​​oficiálny dokument.
 • V kanceláriách dopravnej polície. Ak chcete prejsť vozidlom a zakázať registráciu prostredníctvom kontroly ciest, musíte vydať žiadosť. V dôsledku toho bude odpoveď spracovaná rovnakým spôsobom ako odoslanie požiadavky. Prvá možnosť znamená osobné odvolanie s príslušnou žiadosťou priamo na oprávnených zamestnancov. Dokument musí obsahovať údaje o modeli a značke automobilu, ako aj identifikačné údaje a číslo štátu. Ukážka žiadosti je poskytnutá všetkým občanom. Druhá možnosť využíva služby online. Na webovej stránke dopravnej polície v oblasti online služieb vyberáme pozíciu o kontrole automobilov. Vyplníme potrebné údaje, vrátane kódu VIN, a výsledok získame.

Je potrebné vziať do úvahy, že prostredníctvom webovej stránky dopravnej polície nedostávame kompletné informácie, pretože nie sme informovaní o čase, kedy bolo vozidlo zaradené do požadovaného zoznamu a prijaté na kauciu.

Uvoľnenie situácie

Je dôležité si uvedomiť, že ak existujú zavedené obmedzenia, nebude možné registrovať alebo znovu registrovať, kým sa neobnovia všetky obmedzenia. Pri kúpe / predaji vozidla sa odporúča zúčastneným stranám uzavrieť príslušnú dohodu. Kupujúci je v rizikovejšej pozícii, pretože môže byť chytený automobilom, ktorý má obmedzenia registrácie.

Dôkazom zrušenia všetkých sankcií je vykonanie nového podporného dokumentu. Musí vydať orgán, ktorý poskytol zámok na majetku. Ak existuje niekoľko typov obmedzení na vozidlo, čo je tiež často prípad, potom individuálne rozlíšenie je vydané pre každý prípad. Odstránenie je možné z týchto úradov:

 • súdne rozhodnutie o zrušení existujúcich zákazov;
 • materský orgán, ktorý zruší rozhodnutie na základe sťažnosti alebo iných okolností;
 • obmedzenia uložené príslušníkmi dopravnej polície sa odstránia po všetkých kontrolách pridelených vozidlu.
Pozri tiež: Jemné pre detskú sedačku

Ak existujú nejaké dlhy, musia byť úplne a okamžite splatené. Potom sa rozhodnutie súdu o odstránení obmedzení. Keď dlh nie je splatený, súd uloží zatknutie hnuteľného majetku. V takejto situácii bude automobil zabavený a predávaný v súlade so zákonom.

Proces zrušenia sankcií

Keď sa ukáže, že osobné auto podlieha takýmto obmedzeniam, musíte sa riadiť konkrétnou inštrukciou:

 1. Zistili sme dôvody pre zavedenie obmedzení. Na tento účel používame papierové alebo online požiadavky na vládne agentúry.
 2. Od organizácií dostávame dokumentárne oznámenia, v ktorých je uvedené odôvodnenie zákazu. V prípade potreby máme právo odvolať sa na celú situáciu na súd alebo vyššie orgány.
 3. Vždy, keď je to možné, podnikneme kroky na elimináciu negatívnych faktorov, ktoré vznikli, vrátane splácania dlhov alebo inými prostriedkami.
 4. Je povinné získať dokument potvrdzujúci odstránenie všetkých dlhov z majetku od orgánu, ktorý uložil obmedzenia.
 5. Prenos dokumentov do dopravnej polície medzi jednotlivými oddeleniami môže byť odložený na určitý čas, ale v tomto okamihu zostane stroj v zápornej databáze. Postup bude možné zrýchliť samostatným odovzdaním oprávnených cestných inšpektorov osobne potrebných kópií dokladov na splatenie všetkých dlhov.

Právne jemnosti

Je potrebné rozlišovať niektoré miery vplyvu, ktoré sa používajú v právnej praxi vo vzťahu k autám:

 • Ban. V takejto situácii vládne agentúry stanovujú určité prekážky, ktoré bránia tomu, aby bolo možné právo na úplné zlikvidovanie vozidla.
 • Obmedzujúce opatrenia. Táto situácia znamená odňatie vlastníka na určitú dobu pri realizácii práv majiteľa (zneškodnenie, držanie, používanie). Najčastejšie sa to stane pri prenájme, v priebehu kaucie, v procese zatknutia.
 • Zatknutie. V takomto prípade vozidlo podlieha viacerým aktivitám vládnych agentúr. Ten je často súd, ktorý poskytuje nároky na existujúci majetok.

V tomto prípade sa obmedzenia používajú vo forme úzkych mier vplyvu. Zatknutie úplne zablokuje všetky činnosti s autom.

LEAVE ANSWER